Beroep mouterij-opzichter

Mouterij-opzichter: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie

  Kwaliteitsgarantiebeginselen, standaardvereisten en de reeks processen en activiteiten die worden gebruikt voor het meten, controleren en waarborgen van de kwaliteit van producten en processen.

 • Moutprocessen

  Het moutproces bestaat uit het uitweken van granen, gewoonlijk van gerst, en vervolgens de verdere ontkieming door verwarming.

 • Kleuren van geroosterde mout

  Brouwmaterialen die smaakeigenschappen kunnen geven en de kleur van bier kunnen bepalen.

Vaardigheden

 • Verspilling van grondstoffen beperken

  Evalueren en identificeren van mogelijkheden om hulpbronnen efficiënter te gebruiken met voortdurend streven naar het verminderen van de verspilling van nutsvoorzieningen.

 • Voortdurende verbetering van teams aanmoedigen

  De teams in staat stellen de mogelijkheden voor voortdurende verbetering in kaart te brengen en vervolgens het proces sturen om de resultaten te verbeteren.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Veiligheid in het productiegebied waarborgen

  De eindverantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid, kwaliteit en efficiëntie van de productieruimte.

 • Gegevens over moutcycli registreren

  Gegevens registreren over de moutcyclus en de variabelen daarvan, zoals lucht, watertemperatuur en vochtgehalte.

 • Mout roosteren

  Mout roosteren volgens adequate procedures, waarbij rekening wordt gehouden met de duur van het roosteren met het oog op het bekomen van een gespecificeerde kleur of hardheid. De specificaties van het drogen en roosteren volgen.

 • Moutinvoersystemen bedienen

  Moutininlaatsystemen gebruiken waarbij de mout wordt overgebracht of geblazen in een moutsilo of hopper. Vervolgens wordt het graan van de hopper afgevoerd in een transportband. Van de transportband wordt graan overgebracht naar een verticale lift om de molen te voeden.

 • Ontvlambare stoffen beheren

  Ontvlambare stoffen bij branderijactiviteiten beheren en ervoor zorgen dat er veiligheidsmaatregelen worden getroffen.

 • Instructies aan medewerkers geven

  Instructies aan medewerkers geven door gebruik te maken van verschillende communicatietechnieken. De communicatiestijl aanpassen aan de doelgroep om instructies over te brengen zoals bedoeld.

 • Gasoven voor het roosteren van mout controleren

  Gasgestookte oven die de droogovens van mout verwarmt aansteken en controleren.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Productieschema’s volgen

  Volgen van het productieschema, rekening houdend met alle eisen, tijden en behoeften. Dit schema schetst welke afzonderlijke goederen in elke periode geproduceerd moeten worden en geeft een overzicht van de verschillende aandachtspunten zoals productie, personeel, voorraden, enz. Het is meestal gekoppeld aan de productie waar het plan aangeeft wanneer en hoeveel van elk product nodig is. Alle informatie gebruiken die bij de daadwerkelijke uitvoering van het plan aanwezig is.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Toezicht houden op bemanning

  Toezicht houden op het gedrag van de werknemers en dit observeren.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Granen mouten

  De korrels laten kiemen om mout te produceren en voor te bereiden voor drogen.

 • Graankwaliteit voor het brouwproces beoordelen

  Beoordelen van de gerstvariëteit, kiemkracht, vochtgehalte, stikstofgehalte en screening op korrelgrootte.

Optionele kennis en vaardigheden

beschikken over computervaardigheden zelfvertrouwen tonen soorten gerst temperatuurschalen voedselverwerkende praktijken efficiënt aanpassen silosystemen inspecteren werkgerelateerde verslagen schrijven controles van fabrieksinstallaties uitvoeren omgaan met managers schriftelijke verslagen inzake werk analyseren financiële draagkracht productiemonsters onderzoeken productieprocessen analyseren voor verbetering omgaan met collega’s

Loopbaanperspectief

Het beroep mouterij-opzichter behoort tot de beroepsgroep Productieleiders industrie en bouw. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20244400  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246800  laag
verwachte baanopeningen tot 202411200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB