Beroep motorman

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Motorman: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Terminologie over takelage

  Termen voor hijsapparatuur, hijsaccessoires, banden, ketens, kabels, kettingen, touwen en netten.

 • Mechanische werktuigen

  Beschikken over inzicht in machines en instrumenten, ook van hun ontwerp, gebruikstoepassingen, reparatie en onderhoud.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

Vaardigheden

 • Boorinstallatiemotoren bedienen

  Boorinstallatiemotoren bedienen, onderhouden en repareren.

 • Boorplatformen transporteren

  Boorplatformen verplaatsen van de ene locatie naar de andere met een gespecialiseerde transportvrachtwagen.

 • Booreilanden installeren

  De boorinstallatie bouwen en deze voorbereiden voor gebruik na het kiezen van een geschikte boorlocatie. De boorinstallatie ontmantelen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd.

 • Takelapparatuur verplaatsen

  Transporteren van takelmaterialen en -apparatuur naar de werklocaties; opzetten van de werklocatie.

 • Zware gewichten tillen

  Zware gewichten tillen en toepassen van ergonomische tiltechnieken om beschadiging van het lichaam te voorkomen.

 • Leiding geven aan operators takelapparatuur

  Richtlijnen geven aan de bediener van hijsapparatuur, helpen tijdens het opstellen en verwijderen van hijsapparatuur.

 • In boorteams werken

  Vermogen om met vertrouwen te werken binnen een boorteam op een booreiland of olieplatform, waarbij elk team een onderdeel uitvoert, maar alles ondergeschikt is aan de efficiëntie van het geheel.

 • Mechanisch materiaal onderhouden

  Observeren en luisteren naar de machine om storingen op te sporen. Onderhouden, repareren, afstellen en testen van machines, onderdelen en uitrustingsstukken die hoofdzakelijk op basis van mechanische principes werken. Onderhouden en repareren van voertuigen die bestemd zijn voor vracht, passagiers, landbouw en landschapsarchitectuur.

 • Takelapparatuur gebruiken

  Het instellen van rol- en hefwerktuigen die nodig zijn om voorwerpen te heffen en te verplaatsen, bijvoorbeeld met een kraan of een blok of takelsysteem.

Optionele kennis en vaardigheden

boorteams leiden teamleden opleiden boorpijpen leiden kranen loodsen

Loopbaanperspectief

Het beroep motorman behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB