Beroep monteur vliegtuigelektronica

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Besturingssystemen van vliegtuigen
 • Elektrische aansluitschema’s
 • Elektrotechniek
 • Veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart
 • Principes van elektronische apparatuur
 • Elektrische systemen die worden gebruikt bij vervoer
 • Elektriciteit
 • Elektronica

Vaardigheden

 • Problemen oplossen
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Elektrische en elektronische apparatuur installeren
 • Planlezen
 • Solderen
 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen
 • Elektrische componenten monteren
 • Elektronica solderen
 • Technische tekeningen lezen
 • Elektronische eenheden testen
 • Soldeertechnieken toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

elektronische instrumenten kalibreren controleprocedures voor het verwerken van gevaarlijke stoffen opvolgen technische ontwerpen aanpassen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden cad-software cad-software gebruiken technische beginselen elektrische apparatuur onderhouden overleggen met ingenieurs cadd-software gebruiken testapparatuur gebruiken cae-software engineeringprocessen elektronische apparatuur onderhouden cadd-software prestatietests uitvoeren