Beroep monteur landbouwmachines

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Monteur landbouwmachines: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Ongediertebestrijding bij planten

  Soorten en kenmerken van ongedierte bij planten en gewassen. Verschillende soorten ongediertebestrijdingsmethodes, activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van conventionele of biologische methoden, rekening houdend met het type plant of gewas, omgevings- en klimaatomstandigheden en gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Opslag en behandeling van producten.

 • Agronomie

  Onderzoek naar de combinatie van landbouwproductie en -bescherming en regeneratie van de natuurlijke omgeving. Omvat de beginselen en methoden van kritische selectie en adequate toepassingsmethoden voor duurzaamheid in de landbouw.

 • Botanische variëteit

  Beginselen van planten, waarbij de nadruk ligt op kruidachtige en eenjarige planten in hun ruwe vorm.

 • Bodemstructuur

  Diversiteit van bodemelementen en bodemtypes in verband met plantengroei.

 • Beginselen van gewasproductie

  Beginselen voor de teelt van gewassen, de natuurlijke cyclus, het opkweken van de natuur, de groeiomstandigheden en de beginselen van biologische en duurzame productie. Kwaliteitscriteria en -eisen voor zaden, planten en gewassen.

Vaardigheden

 • Klant raad geven over technische mogelijkheden

  In het kader van een project technische oplossingen, met inbegrip van systemen, aanbevelen aan de cliënt.

 • Werk organiseren

  Het organiseren, toewijzen en coördineren van de leden van het team. De organisatie van de productieprogramma’s en de planning van de productie en de verkoop. De aankoop van materiaal en uitrusting. Beheer van de voorraden.

 • Werk plannen volgens binnenkomende bestellingen

  Taken plannen op basis van binnenkomend werk; inspelen op het totaal van middelen vereist om het werk te voltooien en op basis daarvan toekennen. De vereiste werkuren, uitrusting en personeel beoordelen, rekening houdend met de beschikbare middelen.

 • Werkplekken controleren

  Er regelmatig voor zorgen dat de arbeidsomstandigheden op het terrein voldoen aan de gezondheids- en veiligheidseisen; ervoor zorgen dat het voorgestelde werk geen bedreiging vormt voor de fysieke integriteit van anderen.

 • Werk van werknemers beoordelen

  De noodzaak voor arbeid beoordelen voor het werk dat gaat komen. De prestaties van het team van werknemers beoordelen en leidinggevenden hiervan op de hoogte brengen. Werknemers aanmoedigen en ondersteunen bij het leren, door hen technieken te leren en de toepassing te controleren om de kwaliteit van de producten en de arbeidsproductiviteit te waarborgen.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Apparatuur beheren

  In- en uitschakelen van apparatuur; vaststellen en oplossen van technische problemen en kleine reparaties uitvoeren. Bewaking van de bedieningsapparatuur om veiligheids- en milieurisico's te identificeren.

Optionele kennis en vaardigheden

verbeteringsprogramma’s voor grond en planten maken veiligheidscontroles uitvoeren gewassen oogsten materiaal voor landschapsonderhoud gebruiken ict-oplossingen voorstellen voor zakelijke problemen gps-systemen gebruiken begrotingsbeginselen organisatorische technieken gebruiken technisch materiaal onderhouden landbouwmachines gebruiken beginselen van werktuigbouwkunde in een landgebaseerd team werken materiaal voor tuinaanleg gebruiken landbouwvelden inspecteren een computer gebruiken werkgerelateerde verslagen schrijven verkeerswetgeving chemische producten voor bodem en planten beheren bosbouwmachines bedienen

Loopbaanperspectief

Het beroep monteur landbouwmachines behoort tot de beroepsgroep Bedieners mobiele machines. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202410100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB