Beroep monteur gas

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Ondernemend
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Brandstof
 • Aardgas
 • Soorten pijpleidingen

Vaardigheden

 • Technische voorschriften interpreteren
 • Storingen aan apparatuur oplossen
 • Voor juiste gasdruk zorgen
 • Verwarmingsapparatuur repareren
 • Boilers bedienen
 • Pijpleidingen inspecteren
 • Metalen gaspijpleidingen installeren
 • Koperen pijpen klaarmaken voor gebruik als gasleidingen
 • Pijpleidingen herstellen

Optionele kennis en vaardigheden

gasverwarming installeren lassen technische middelen raadplegen uitrusting voor nutsvoorzieningen installeren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden anticiperen op onderhoud van installaties persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken metaalproducten snijden prijsaanvragen beantwoorden energieprestaties van gebouwen gasmeter aflezen ervoor zorgen dat apparatuur gekoeld wordt uitrusting voor nutsvoorzieningen controleren

Loopbaanperspectief

Het beroep monteur gas behoort tot de beroepsgroep Loodgieters en pijpfitters. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20244000  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  erg hoog