Beroep monteur gas

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Ondernemend
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Brandstof
 • Aardgas
 • Soorten pijpleidingen

Vaardigheden

 • Technische voorschriften interpreteren
 • Storingen aan apparatuur oplossen
 • Voor juiste gasdruk zorgen
 • Verwarmingsapparatuur repareren
 • Boilers bedienen
 • Pijpleidingen inspecteren
 • Metalen gaspijpleidingen installeren
 • Koperen pijpen klaarmaken voor gebruik als gasleidingen
 • Pijpleidingen herstellen

Optionele kennis en vaardigheden

gasverwarming installeren lassen technische middelen raadplegen uitrusting voor nutsvoorzieningen installeren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden anticiperen op onderhoud van installaties persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken metaalproducten snijden prijsaanvragen beantwoorden energieprestaties van gebouwen gasmeter aflezen ervoor zorgen dat apparatuur gekoeld wordt uitrusting voor nutsvoorzieningen controleren