Beroep monteur elektriciteitsmeters

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Elektriciteit
 • Accessoires voor elektrische bedrading
 • Beginselen van elektriciteit
 • Elektrische aansluitschema’s
 • Regelgeving inzake elektrische apparaten

Vaardigheden

 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Defecten aan meters van nutsvoorzieningen vaststellen
 • Technische documentatie gebruiken
 • Handgereedschap voor bedrading gebruiken
 • Proefdraaien
 • Problemen oplossen
 • Elektrische eigenschappen meten
 • Testapparatuur gebruiken
 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen
 • Elektrische materialen inspecteren
 • Elektrische en elektronische apparatuur installeren

Optionele kennis en vaardigheden

gegevens over de voortgang van het werk bijhouden anticiperen op onderhoud van installaties advies geven over verbruik van nutsvoorzieningen technische middelen raadplegen uitrusting voor nutsvoorzieningen controleren elektriciteitsmeter aflezen reparatiegegevens opschrijven persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken uitrusting voor nutsvoorzieningen installeren

Loopbaanperspectief

Het beroep monteur elektriciteitsmeters behoort tot de beroepsgroep Elektriciens en elektronicamonteurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20247300  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249300  laag
verwachte baanopeningen tot 202416500  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld