Beroep monteur elektriciteitsmeters

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Elektriciteit
 • Accessoires voor elektrische bedrading
 • Beginselen van elektriciteit
 • Elektrische aansluitschema’s
 • Regelgeving inzake elektrische apparaten

Vaardigheden

 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Defecten aan meters van nutsvoorzieningen vaststellen
 • Technische documentatie gebruiken
 • Handgereedschap voor bedrading gebruiken
 • Proefdraaien
 • Problemen oplossen
 • Elektrische eigenschappen meten
 • Testapparatuur gebruiken
 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen
 • Elektrische materialen inspecteren
 • Elektrische en elektronische apparatuur installeren

Optionele kennis en vaardigheden

gegevens over de voortgang van het werk bijhouden anticiperen op onderhoud van installaties advies geven over verbruik van nutsvoorzieningen technische middelen raadplegen uitrusting voor nutsvoorzieningen controleren elektriciteitsmeter aflezen reparatiegegevens opschrijven persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken uitrusting voor nutsvoorzieningen installeren