Beroep monteur afvoertechniek

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Ondernemend
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Soorten pijpleidingen

Vaardigheden

 • Cilinderkleppen afstellen
 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur
 • Leidingwerk aanleggen
 • Overleggen met ingenieurs
 • Planlezen
 • Gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen
 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen
 • Activiteiten van pijpleidinginfrastructuur testen
 • Sanitaire systemen installeren

Optionele kennis en vaardigheden

pijpleidingen inspecteren toezicht houden op de bouw van rioleringssystemen toevoer van stoffen in pijpleidingen regelen waterdistributiemateriaal onderhouden wateropslaguitrusting onderhouden industriële apparatuur onderhouden advies geven over onderhoud van apparatuur solderen lasapparatuur bedienen technische principes onderzoeken reiniging van wegdraineringen uitvoeren technische beginselen gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden pijpleidingen herstellen opvolging van dienstverlening met betrekking tot pijpleidingen uitvoeren uitrusting voor waterbehandeling onderhouden milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken

Loopbaanperspectief

Het beroep monteur afvoertechniek behoort tot de beroepsgroep Loodgieters en pijpfitters. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20244000  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  erg hoog