Beroep montageleider machineassemblage

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

Vaardigheden

 • Toezien op de productievoorwaarden
 • Waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet
 • Over productieresultaten rapporteren
 • Hulpbronnen beheren
 • Werk van werknemers beoordelen
 • Omgaan met managers
 • Behoefte aan technische middelen analyseren
 • Planlezen
 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden
 • Productieschema’s volgen
 • Communicatie binnen een team coördineren
 • Toezicht houden op montagewerkzaamheden
 • Diensten van werknemers plannen
 • Oplossingen voor problemen creëren
 • Problemen doorgeven aan ervaren collega’s

Optionele kennis en vaardigheden

inspectierapporten schrijven toezicht houden op kwaliteitscontroles nieuwe producten in de productie integreren productieprocessen analyseren voor verbetering personeel werven toezicht houden op de logistiek van eindproducten advies geven aan technici regulier onderhoud van machines programmeren functies van machines kwaliteitsnormen voor productie controleren passende beschermende uitrusting dragen werking van machines volgen werknemers opleiden samenwerken met de verantwoordelijke voor kwaliteitscontrole materiële middelen controleren defecte apparatuur terugsturen naar assemblagelijn inspecties uitvoeren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving methoden voor kwaliteitsgarantie risico’s op de werkplek identificeren

Loopbaanperspectief

Het beroep montageleider machineassemblage behoort tot de beroepsgroep Productieleiders industrie en bouw. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20244400  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246800  laag
verwachte baanopeningen tot 202411200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  hoog