Beroep montageleider houtmontage

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

Vaardigheden

 • Over productieresultaten rapporteren
 • Omgaan met managers
 • Werk van werknemers beoordelen
 • Toezien op de productievoorwaarden
 • Waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet
 • Toezicht houden op montagewerkzaamheden
 • Problemen doorgeven aan ervaren collega’s
 • Productieschema’s volgen
 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden
 • Communicatie binnen een team coördineren
 • Planlezen
 • Oplossingen voor problemen creëren
 • Productiviteitsdoelstellingen halen
 • Behoefte aan technische middelen analyseren
 • Hulpbronnen beheren

Optionele kennis en vaardigheden

advies geven aan technici defecte apparatuur terugsturen naar assemblagelijn productieprocessen analyseren voor verbetering kwaliteitsnormen voor productie controleren samenwerken met de verantwoordelijke voor kwaliteitscontrole soorten hout toezicht houden op kwaliteitscontroles functies van machines nieuwe producten in de productie integreren materiële middelen controleren houtverwerkingsprocessen toezicht houden op de logistiek van eindproducten inspectierapporten schrijven ehbo personeel werven regulier onderhoud van machines programmeren methoden voor kwaliteitsgarantie werking van machines volgen houtbewerkingsgereedschappen inspecties uitvoeren passende beschermende uitrusting dragen productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole zorgen voor naleving van de milieuwetgeving risico’s op de werkplek identificeren werknemers opleiden

Loopbaanperspectief

Het beroep montageleider houtmontage behoort tot de beroepsgroep Productieleiders industrie en bouw. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20244400  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246800  laag
verwachte baanopeningen tot 202411200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  hoog