Beroep Monsternemer geologische monsters

Een monsternemer geologische monsters neemt geologische monsters af ter ondersteuning van onderzoek in de geologie en de praktische uitvoering van onderzoeksresultaten. Daarnaast voert de monsternemer geologische monsters werkzaamheden uit ter voorbereiding op het nemen van het monster, zoals het klaarleggen van benodigde materialen en producten en is hij of zij verantwoordelijk voor het juiste gebruik van deze materialen en producten. De monsternemer geologische monsters bewaakt de voorraden en houdt zich aan geldende veiligheidsvoorschriften en kwaliteitsnormen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Monsternemer geologische monsters: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken monsternemer geologische monsters

 • Uitvoeren van standaard tests en het afnemen van monsters.
 • Voorbereidende werkzaamheden uitvoeren voor het afnemen van monsters.
 • Opstellen, bedienen en onderhouden van apparatuur.
 • De kwaliteit en kwantiteit van voorraden controleren en beheren.
 • Zich houden aan veiligheidsvoorschriften en kwaliteitsnormen.

Gerelateerde beroepen specialist, technicus

 • Chemisch technicus, ing
 • Geologisch of mineraal technicus
 • Geologisch, meteorologisch technicus
 • Ingenieur civiele techniek (hbo)
 • Ingenieur computertechniek (hbo)
 • Ingenieur elektrotechniek (hbo)
 • Ingenieur werktuigbouwkunde (hbo)
 • Metaalkundige
 • Milieuvervuilingsspecialist
 • Scheepsbouwkundige
 • Technicus kernenergiecentrale
 • Technicus vliegtuigcommunicatiesystemen
 • Werktuigbouwkundig technicus

Loopbaanperspectief

Het beroep Monsternemer geologische monsters behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB