Beroep Monsternemer geologische monsters

Een monsternemer geologische monsters neemt geologische monsters af ter ondersteuning van onderzoek in de geologie en de praktische uitvoering van onderzoeksresultaten. Daarnaast voert de monsternemer geologische monsters werkzaamheden uit ter voorbereiding op het nemen van het monster, zoals het klaarleggen van benodigde materialen en producten en is hij of zij verantwoordelijk voor het juiste gebruik van deze materialen en producten. De monsternemer geologische monsters bewaakt de voorraden en houdt zich aan geldende veiligheidsvoorschriften en kwaliteitsnormen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Taken monsternemer geologische monsters

 • Uitvoeren van standaard tests en het afnemen van monsters.
 • Voorbereidende werkzaamheden uitvoeren voor het afnemen van monsters.
 • Opstellen, bedienen en onderhouden van apparatuur.
 • De kwaliteit en kwantiteit van voorraden controleren en beheren.
 • Zich houden aan veiligheidsvoorschriften en kwaliteitsnormen.

Gerelateerde beroepen specialist, technicus

 • Civiel ingenieur (hbo)
 • Geologisch of mineraal technicus
 • Geologisch, meteorologisch technicus
 • Ingenieur chemische technologie (hbo)
 • Ingenieur computertechniek (hbo)
 • Ingenieur elektrotechniek (hbo)
 • Ingenieur werktuigbouwkunde (hbo)
 • Metaalkundige
 • Milieuvervuilingsspecialist
 • Scheepsbouwkundige
 • Technicus kernenergiecentrale
 • Technicus vliegtuigcommunicatiesystemen