Beroep monnik / non

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Monnik/non: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Kennis

 • Theologie

  De studie van het systematisch en rationeel begrijpen, verklaren en bekritiseren van religieuze ideeën, concepten, en alle goddelijke dingen.

 • Monnikendom

  Het geheel van monniken die hun leven wijden aan spiritualiteit en die aardse genoegens, zoals materiële goederen, afwijzen.

 • Gebed

  De spirituele handeling van aanbidding en dankzegging of verzoek om hulp aan een godheid.

Vaardigheden

 • Samenwerkingsrelaties aangaan

  Een relatie tot stand brengen tussen organisaties of personen die baat kunnen hebben bij onderlinge communicatie om een duurzame en positieve samenwerkingsrelatie tussen beide partijen te vergemakkelijken.

 • Religieuze teksten interpreteren

  De inhoud en de boodschap van religieuze teksten interpreteren ten behoeve van de eigen spirituele ontwikkeling en die van anderen, alsook passende passages en boodschappen tijdens diensten en plechtigheden of voor theologische leerdoeleinden over te brengen.

 • Empathie tonen

  Empathie tonen om elk soort symbolisch geweld en isolement te voorkomen en het garanderen van voldoende aandacht voor iedereen. Het moet een vermogen omvatten om verschillende verbale en non-verbale communicatie van sentiment en gevoelens te begrijpen.

 • Religieuze activiteiten promoten

  Het bevorderen van evenementen, het bijwonen van religieuze diensten en ceremonies en de deelname aan religieuze tradities en festiviteiten in een gemeenschap om de rol van religie in die gemeenschap te versterken.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

Optionele kennis en vaardigheden

vragen beantwoorden contacten onderhouden met lokale overheden dialoog in de maatschappij bevorderen gemeenschapsrelaties opbouwen bijbelteksten zingen interculturele onderwijsstrategieën toepassen religieuze teksten aanleren werk organiseren scenario's uit het hoofd leren liefdadigheidsdiensten bieden boeddhisme religieuze instellingen vertegenwoordigen rituele reinigingsactiviteiten uitvoeren boekhoudkundige technieken reisgezelschappen verwelkomen kerkdiensten leiden beginselen van gewasproductie werkschema's volgen islam religieuze ceremonies uitvoeren religieuze diensten voorbereiden hindoeïsme zangtechnieken intercultureel bewustzijn tonen onderwijsactiviteiten organiseren gewassen oogsten onderwijsstrategieën toepassen jodendom kooktechnieken gebruiken christendom

Loopbaanperspectief

Het beroep monnik/non behoort tot de beroepsgroep Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202444600  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202427000  laag
verwachte baanopeningen tot 202471500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB