Beroep minister

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Minister: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgevingsprocedures

  De procedures voor het opstellen van wetten en wetgeving, waarin onder meer wordt geregeld welke organisaties en personen hierbij betrokken zijn, op welke wijze wetgeving tot stand komt, hoe voorstellen voor wetgeving worden gedaan en wetgeving wordt geëvalueerd en wat de andere stadia in het wetgevingsproces zijn.

 • Retoriek

  De kunst van betogen dat gericht is op het verbeteren van het vermogen van schrijvers en sprekers om hun publiek op de hoogte te stellen, over te halen of te motiveren.

 • Regeringsvertegenwoordiging

  De wettelijke en algemene vertegenwoordigingsmethoden en -procedures van de overheid tijdens rechtszaken of voor communicatiedoeleinden, en de specifieke aspecten van de overheidsinstanties die worden vertegenwoordigd, om een accurate vertegenwoordiging te waarborgen.

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Constitutioneel recht

  De voorschriften inzake de fundamentele beginselen of gevestigde precedenten die van toepassing zijn op een staat of een organisatie.

Vaardigheden

 • Wetgevingsbesluiten nemen

  Onafhankelijk of in samenwerking met andere wetgevers beslissen om nieuwe wetgeving of wijzigingen in de bestaande wetgeving te aanvaarden of te verwerpen.

 • Wetgevingsvoorstellen voorbereiden

  Het opstellen van de nodige documentatie om een nieuw wetsvoorstel of een wijziging van de bestaande wetgeving voor te stellen, overeenkomstig de regelgeving.

 • Crisisbeheersing toepassen

  De controle nemen over plannen en strategieën in kritieke omstandigheden met empathie en begrip om tot een oplossing te komen.

 • Brainstormen

  Ideeën en concepten voorleggen aan andere leden van het creatieve team om alternatieven, oplossingen en betere versies te vinden.

 • Implementatie van overheidsbeleid beheren

  Beheren van de uitvoering van nieuw overheidsbeleid of wijzigingen in bestaand beleid op nationaal of regionaal niveau en van het personeel dat betrokken is bij de uitvoeringsprocedure.

 • Wetgevingsvoorstellen voorleggen

  Voorstellen presenteren voor nieuwe wetgeving of wijzigingen van de bestaande wetgeving op een manier die duidelijk, overtuigend en in overeenstemming met de regelgeving is.

 • Wetgeving analyseren

  De bestaande wetgeving van een nationale of lokale overheid analyseren om na te gaan welke verbeteringen kunnen worden aangebracht en welke onderdelen van de wetgeving kunnen worden voorgesteld.

 • Politieke onderhandelingen uitvoeren

  Het voeren van een debat en een argumentatieve dialoog in een politieke context, waarbij gebruik wordt gemaakt van onderhandelingstechnieken die specifiek zijn voor de politieke context om het gewenste doel te bereiken, zorgen voor compromissen en samenwerkingsverbanden onderhouden.

Optionele kennis en vaardigheden

politieke campagnes voeren nationale belangen vertegenwoordigen conflictbeheersing toepassen toezicht houden op politieke conflicten begrotingsbeginselen overheidsfinanciën debatteren public relations verzorgen internationale betrekkingen opbouwen rapporten presenteren politieke wetenschappen politieke campagnevoering publieke presentaties geven politieke partijen regeringsceremonies uitvoeren contacten onderhouden met lokale overheden samenwerkingsrelaties aangaan publiekrecht

Loopbaanperspectief

Het beroep minister behoort tot de beroepsgroep Overheidsbestuurders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246100  hoog
verwachte baanopeningen tot 20249200  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB