Beroep mineraloog

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Mineraloog: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Geologische cartografie

  De techniek die wordt gebruikt om kaarten te maken die duidelijk de geologische kenmerken en gesteentelagen van een gebied aangeven, wat nuttig kan zijn voor mijnbouwprojecten en geologische onderzoeken.

Vaardigheden

 • Gegevens verwerken

  Informatie invoeren in een systeem voor het opslaan en opvragen van gegevens via processen zoals scannen, handmatige codering of elektronische gegevensoverdracht om grote hoeveelheden gegevens te kunnen verwerken.

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

  Ervoor zorgen dat de laboratoriumapparatuur op een veilige manier wordt gebruikt en dat monsters en exemplaren correct worden behandeld. De geldigheid van de in het kader van onderzoek verkregen resultaten waarborgen.

 • Laboratoriumproeven uitvoeren

  Het uitvoeren van testen in een laboratorium om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te produceren ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en producttesten.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Geologische gegevens verzamelen

  Deelnemen aan het verzamelen van geologische gegevens zoals kernregistratie, geologische kaarten, geochemische en geofysische metingen, digitale gegevensverzameling, enz.

 • Adviseren over geologie voor delfstofwinning

  Advies geven over de impact van geologische factoren op de ontwikkeling van minerale productie. Rekening houden met factoren als kosten, veiligheid en kenmerken van afzettingen.

 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen

  Bedienen van apparaten, machines en uitrusting voor wetenschappelijke metingen. Wetenschappelijke apparatuur bestaat uit gespecialiseerde meetinstrumenten verfijnd om het verzamelen van gegevens te vergemakkelijken.

 • Monstertests uitvoeren

  Onderzoeken en tests uitvoeren op voorbereide monsters, elke mogelijkheid van accidentele of opzettelijke besmetting tijdens de testfase vermijden. De bemonsteringsapparatuur bedienen in overeenstemming met de parameters van het ontwerp.

 • Microscopen bedienen

  Een microscoop bedienen, een instrument dat wordt gebruikt om objecten te zien die te klein zijn voor het blote oog.

 • Geochemische monsters onderzoeken

  De laboratoriummonsters analyseren met behulp van apparatuur zoals spectrometers, gaschromatografen, microscopen, microsondes en koolstofanalysatoren. Het bepalen van de leeftijd en de kenmerken van milieumonsters zoals mineralen, steen of bodem.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Technieken toepassen voor statistische analyses

  Gebruiksmodellen (beschrijvende of inferentiestatistieken) en technieken (datamining of machinaal leren) voor statistische analyse en ICT-instrumenten om gegevens te analyseren, correlaties en verwachte trends aan het licht te brengen.

 • Minerale processen implementeren

  Verwerkingsactiviteiten uitvoeren op mineralen, met als doel waardevolle mineralen te scheiden van afvalgesteente of voegmortel. Processen implementeren en monitoren, zoals bemonstering en analyse en vooral het elektrostatische scheidingsproces, dat waardevolle materialen scheidt van mineraal erts.

 • Veldwerk uitvoeren

  Veldwerk of onderzoek uitvoeren waarbij informatie wordt verzameld buiten een laboratorium- of werkplekomgeving. Plaatsen bezoeken om specifieke informatie over het veld te verzamelen.

 • Delfstoffen testen

  Monsters van minerale stoffen nemen voor testdoeleinden. Diverse chemische en fysieke proeven uitvoeren op de materialen.

 • Kristalstructuren vaststellen

  Tests uitvoeren zoals röntgenonderzoek om de samenstelling en het type van de kristallijne structuur van een specifiek mineraal te bepalen. Deze structuur is de manier waarop de atomen zijn gerangschikt in een uniek geometrisch patroon binnen een mineraal.

Optionele kennis en vaardigheden

geofysische gegevens interpreteren eigenschappen voor delfstofafzetting vaststellen geochemie delfstofbronnen evalueren wetenschappelijke verhandelingen schrijven themakaarten maken gegevens verzamelen met een gps geologie monsters etiketteren petrologie monsters voor analyse verzamelen wetenschappelijke theorieën ontwikkelen geologische kaartsecties voorbereiden sedimentologie wetten inzake mineralen geografische informatiesystemen delfstofafzettingen modelleren impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten helpen bij geofysische onderzoeken metaalsoorten van ertssoorten scheiden geologische databases ontwikkelen instrumenten voor aardwetenschappen gebruiken informatie over geologische eigenschappen geven geodesie communiceren over kwesties inzake mineralen

Loopbaanperspectief

Het beroep mineraloog behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB