Beroep mineraloog

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Scientific research methodology
 • Geological mapping

Vaardigheden

 • Process data
 • Apply safety procedures in laboratory
 • Perform laboratory tests
 • Apply scientific methods
 • Collect geological data
 • Advise on geology for mineral extraction
 • Operate scientific measuring equipment
 • Perform sample testing
 • Operate microscope
 • Examine geochemical samples
 • Perform scientific research
 • Apply statistical analysis techniques
 • Implement mineral processes
 • Conduct field work
 • Test raw minerals
 • Determine crystalline structure

Optionele kennis en vaardigheden

geofysische gegevens interpreteren eigenschappen voor delfstofafzetting vaststellen geochemie delfstofbronnen evalueren wetenschappelijke verhandelingen schrijven themakaarten maken gegevens verzamelen met een gps geologie monsters etiketteren petrologie monsters voor analyse verzamelen wetenschappelijke theorieën ontwikkelen geologische kaartsecties voorbereiden sedimentologie wetten inzake mineralen geografische informatiesystemen delfstofafzettingen modelleren impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten helpen bij geofysische onderzoeken metaalsoorten van ertssoorten scheiden geologische databases ontwikkelen instrumenten voor aardwetenschappen gebruiken informatie over geologische eigenschappen geven geodesie communiceren over kwesties inzake mineralen

Loopbaanperspectief

Het beroep mineraloog behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog