Beroep milieuwetenschapper

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Milieubeleid
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Milieuwetgeving
 • Wetgeving inzake verontreiniging
 • Natuurkunde
 • Bedreigingen voor het milieu
 • Preventie van verontreiniging
 • Bewakingsapparatuur voor milieubeheer

Vaardigheden

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Milieubeheersystemen gebruiken
 • Monsters voor analyse verzamelen
 • Milieuaudits uitvoeren
 • Software voor technisch tekenen gebruiken
 • Milieugegevens analyseren
 • Advies geven over verontreinigingspreventie
 • Milieubeschermingsmaatregelen implementeren
 • Adviestechnieken gebruiken
 • Visuele gegevens voorbereiden
 • Gevolgen voor het milieu van grondwater beoordelen
 • Milieuonderzoeken uitvoeren
 • Advies geven over systemen voor milieurisicobeheer
 • Milieutechnisch bodemonderzoek uitvoeren
 • Milieu-inspecties uitvoeren
 • Voorafgaand aan landmeting onderzoek uitvoeren
 • Strategieën voor milieuherstel ontwikkelen
 • Vervuiling onderzoeken

Optionele kennis en vaardigheden

industriële uitrusting inspecteren opleidingen over milieuaangelegenheden geven civiele techniek milieutechniek chemie visuele geletterdheid bezitten technische beginselen consumentenbescherming werken met chemicaliën beschikken over computervaardigheden mijnbouw-, bouwkundige en civieltechnische machineproducten financiële kosten van milieuplannen beoordelen omgevingsparameters controleren biologie opslag van gevaarlijk afval chemische testprocedures beheren chemicaliën hanteren volksgezondheidsproblemen aanpakken