Beroep Milieu onderzoeker

Milieuwetenschappers identificeren problemen en vinden oplossingen om milieurisico's te minimaliseren door het uitvoeren van analyses op monsters zoals lucht, water of bodem. Zij adviseren of ontwikkelen milieubeleid en hebben tot doel het behoud van de watervoorziening te verbeteren en de afvalstortplaatsen te beheren. Milieuwetenschappers voeren milieurisicobeoordelingen uit en analyseren de milieu-impact van nieuwe oplossingen, bouwterreinen of veranderingen in het milieu om ervoor te zorgen dat de milieuregelgeving wordt nageleefd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Gerelateerde beroepen onderzoek

 • Demograaf
 • Marktonderzoeker
 • Onderzoeker agrarische studies, natuur, dieren, milieu
 • Onderzoeker economie, bedrijfseconomie
 • Onderzoeker journalistiek, media, communicatie
 • Onderzoeker juridische, bestuurlijke vakken
 • Onderzoeker letteren, geschiedenis, theologie, filosofie
 • Onderzoeker maatschappelijk werk
 • Onderzoeker medische en gezondheidswetenschappen, farmacie
 • Onderzoeker natuurwetenschappen en biologie
 • Onderzoeker overige vakgebieden
 • Onderzoeker psychologie, pedagogiek
 • Onderzoeker techniek, transport, logistiek
 • Onderzoeker vrijetijd- en hotelmanagement, gastronomie
 • Onderzoeker wis-, schei- en natuurkunde, informatica, biologie
 • Statisticus
 • Statistisch analist
 • Wetenschappelijk onderzoeker
 • Wiskundige

Kennis

 • Natuurkunde
 • Wetgeving inzake verontreiniging
 • Preventie van verontreiniging
 • Milieubeleid
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Milieuwetgeving
 • Bewakingsapparatuur voor milieubeheer
 • Bedreigingen voor het milieu

Vaardigheden

 • Milieuaudits uitvoeren
 • Milieubeschermingsmaatregelen implementeren
 • Milieubeheersystemen gebruiken
 • Milieu-inspecties uitvoeren
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Milieugegevens analyseren
 • Gevolgen voor het milieu van grondwater beoordelen
 • Milieutechnisch bodemonderzoek uitvoeren
 • Adviestechnieken gebruiken
 • Monsters voor analyse verzamelen
 • Visuele gegevens voorbereiden
 • Voorafgaand aan landmeting onderzoek uitvoeren
 • Vervuiling onderzoeken
 • Software voor technisch tekenen gebruiken
 • Strategieën voor milieuherstel ontwikkelen
 • Advies geven over systemen voor milieurisicobeheer
 • Advies geven over verontreinigingspreventie
 • Milieuonderzoeken uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

opleidingen over milieuaangelegenheden geven opslag van gevaarlijk afval mijnbouw-, bouwkundige en civieltechnische machineproducten milieutechniek volksgezondheidsproblemen aanpakken beschikken over computervaardigheden omgevingsparameters controleren industriële uitrusting inspecteren civiele techniek chemische testprocedures beheren biologie chemicaliën hanteren technische beginselen werken met chemicaliën chemie visuele geletterdheid bezitten financiële kosten van milieuplannen beoordelen consumentenbescherming

Loopbaanperspectief

Het beroep Milieu onderzoeker behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog