Beroep milieutechnisch projectleider pijpleidingen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Environmental legislation
 • Security requirements of goods transported via pipelines

Vaardigheden

 • Implement environmental protection measures
 • Apply health and safety standards
 • Combine multiple fields of knowledge
 • Implement environmental action plans
 • Apply company policies
 • Ensure regulatory compliance in pipeline infrastructures
 • Mitigate environmental impact of pipeline projects
 • Perform risk analysis
 • Analyse work-related written reports
 • Detect flaws in pipeline infrastructure
 • Analyse environmental data
 • Use software tools for site modelling
 • Develop environmental policy
 • Conduct environmental site assessments

Optionele kennis en vaardigheden

eigenschappen van coating van pijpleidingen adviseren over locatieselectie geografische informatiesystemen chemie locaties onderzoeken voor pijpleidinginstallaties advies geven over risicobeheer regelgeving inzake transport via pijpleidingen onderzoeksactiviteiten voor bouwdoeleinden uitvoeren milieuaudits uitvoeren oliemonsters nemen geologie instrumenten voor aardwetenschappen gebruiken onderzoeken uitvoeren over routes van pijpleidingen gevolgen voor het milieu beoordelen geologische gegevens verzamelen de putafwerking voor aardolieproductie ontwerpen

Loopbaanperspectief

Het beroep milieutechnisch projectleider pijpleidingen behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog