Beroep milieutechnisch projectleider pijpleidingen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Realistisch
 • Onderzoekend / Ondernemend

Kennis

 • Veiligheidsvereisten voor goederen die via pijpleidingen worden getransporteerd
 • Milieuwetgeving

Vaardigheden

 • Risicoanalyses uitvoeren
 • Softwaretools gebruiken om websitemodellen te maken
 • Milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken
 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur
 • Milieutechnisch bodemonderzoek uitvoeren
 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen
 • Milieuactieplannen implementeren
 • Milieugegevens analyseren
 • Gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen
 • Milieubeleid ontwikkelen
 • Milieubeschermingsmaatregelen implementeren
 • Schriftelijke verslagen inzake werk analyseren
 • Ondernemingsbeleid toepassen
 • Meerdere kennisgebieden combineren

Optionele kennis en vaardigheden

geologische gegevens verzamelen gevolgen voor het milieu beoordelen geologie adviseren over locatieselectie regelgeving inzake transport via pijpleidingen geografische informatiesystemen onderzoeken uitvoeren over routes van pijpleidingen advies geven over risicobeheer chemie oliemonsters nemen locaties onderzoeken voor pijpleidinginstallaties onderzoeksactiviteiten voor bouwdoeleinden uitvoeren de putafwerking voor aardolieproductie ontwerpen instrumenten voor aardwetenschappen gebruiken milieuaudits uitvoeren eigenschappen van coating van pijpleidingen