Beroep milieutechnisch projectleider pijpleidingen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Realistisch
 • Onderzoekend / Ondernemend

Kennis

 • Milieuwetgeving
 • Veiligheidsvereisten voor goederen die via pijpleidingen worden getransporteerd

Vaardigheden

 • Milieubeschermingsmaatregelen implementeren
 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen
 • Meerdere kennisgebieden combineren
 • Milieuactieplannen implementeren
 • Ondernemingsbeleid toepassen
 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur
 • Milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken
 • Risicoanalyses uitvoeren
 • Schriftelijke verslagen inzake werk analyseren
 • Gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen
 • Milieugegevens analyseren
 • Softwaretools gebruiken om websitemodellen te maken
 • Milieubeleid ontwikkelen
 • Milieutechnisch bodemonderzoek uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

eigenschappen van coating van pijpleidingen adviseren over locatieselectie geografische informatiesystemen chemie locaties onderzoeken voor pijpleidinginstallaties advies geven over risicobeheer regelgeving inzake transport via pijpleidingen onderzoeksactiviteiten voor bouwdoeleinden uitvoeren milieuaudits uitvoeren oliemonsters nemen geologie instrumenten voor aardwetenschappen gebruiken onderzoeken uitvoeren over routes van pijpleidingen gevolgen voor het milieu beoordelen geologische gegevens verzamelen de putafwerking voor aardolieproductie ontwerpen