Beroep milieutechnisch medewerker luchthaven

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Waste management
 • Airport environmental regulations
 • Environmental policy

Vaardigheden

 • Develop environmental policy
 • Coordinate airport environmental policies
 • Identify airport safety hazards
 • Conduct airport environmental studies
 • Apply airport standards and regulations
 • Write work-related reports
 • Implement environmental protection measures
 • Maintain work area cleanliness
 • Dispose waste
 • Think analytically
 • Comply with wildlife hazard management programmes
 • Promote environmental awareness

Optionele kennis en vaardigheden

in een luchtvaartteam werken controleprocedures voor het verwerken van gevaarlijke stoffen opvolgen ethische gedragscode bij vervoersdiensten volgen veiligheidsprocedures van luchthavens volgen verschillende communicatiekanalen gebruiken

Loopbaanperspectief

Het beroep milieutechnisch medewerker luchthaven behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog