Beroep milieutechnisch ingenieur mijnbouw

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Mijnbouw-, bouwkundige en civieltechnische machineproducten
 • Engineeringprocessen
 • Technische tekeningen
 • Technische beginselen
 • Chemie
 • Civiele techniek

Vaardigheden

 • Gegevens inzake mijnbouwactiviteiten bijhouden
 • Technische rapporten opstellen
 • Een computer gebruiken
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Technische ontwerpen aanpassen
 • Technische ontwerpen goedkeuren
 • Toezicht houden op personeel
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Milieubeleid ontwikkelen
 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving
 • Gevolgen voor het milieu beheersen
 • Gevolgen voor het milieu beoordelen
 • Communiceren over de gevolgen van mijnbouw voor het milieu
 • Problemen kritisch behandelen
 • Problemen oplossen
 • Communiceren over kwesties inzake mineralen
 • Software voor technisch tekenen gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

biologie rapporten presenteren met belanghebbenden onderhandelen rehabilitatieplan voor mijnbouw ontwikkelen impact van meteorologische fenomenen op mijnbouwactiviteiten

Loopbaanperspectief

Het beroep milieutechnisch ingenieur mijnbouw behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog