Beroep milieutechnisch ingenieur mijnbouw

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Mijnbouw-, bouwkundige en civieltechnische machineproducten
 • Engineeringprocessen
 • Technische tekeningen
 • Technische beginselen
 • Chemie
 • Civiele techniek

Vaardigheden

 • Gegevens inzake mijnbouwactiviteiten bijhouden
 • Technische rapporten opstellen
 • Een computer gebruiken
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Technische ontwerpen aanpassen
 • Technische ontwerpen goedkeuren
 • Toezicht houden op personeel
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Milieubeleid ontwikkelen
 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving
 • Gevolgen voor het milieu beheersen
 • Gevolgen voor het milieu beoordelen
 • Communiceren over de gevolgen van mijnbouw voor het milieu
 • Problemen kritisch behandelen
 • Problemen oplossen
 • Communiceren over kwesties inzake mineralen
 • Software voor technisch tekenen gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

biologie rapporten presenteren met belanghebbenden onderhandelen rehabilitatieplan voor mijnbouw ontwikkelen impact van meteorologische fenomenen op mijnbouwactiviteiten