Beroep milieutechnicus

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Milieuwetgeving
 • Laboratoriumtechnieken
 • Metrologie
 • Chemie

Vaardigheden

 • Resultaten van de analyse documenteren
 • Advies geven over bodem- en waterbescherming
 • Milieugegevens analyseren
 • Monsters voor analyse verzamelen
 • Milieuproblemen melden
 • Monsters op verontreinigende stoffen testen
 • Gevolgen voor het milieu beoordelen
 • Milieutechnisch bodemonderzoek uitvoeren
 • Advies geven over milieusanering
 • Advies geven over systemen voor milieurisicobeheer
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Experimentele laboratoriumgegevens analyseren

Optionele kennis en vaardigheden

verontreiniging onderzoeken advies geven over verontreinigingspreventie zorgen voor naleving van de milieuwetgeving radioactieve besmetting protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen verontreinigde materialen verwijderen milieuactieplannen implementeren voorschriften over blootstelling aan besmetting milieubewustzijn promoten vervuiling onderzoeken milieusanering uitvoeren technieken toepassen voor statistische analyses milieu-incidenten melden passende beschermende uitrusting dragen verontreiniging vermijden besmettingen beoordelen strategieën voor milieuherstel ontwikkelen overleggen met externe laboratoria klinische chemie preventie van verontreiniging medische microbiologie werkgebied beveiligen wetgeving inzake verontreiniging ontwikkelingen inzake wetgeving volgen