Beroep milieutechnicus

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Chemie
 • Milieuwetgeving
 • Laboratoriumtechnieken
 • Metrologie

Vaardigheden

 • Experimentele laboratoriumgegevens analyseren
 • Milieuproblemen melden
 • Milieutechnisch bodemonderzoek uitvoeren
 • Gevolgen voor het milieu beoordelen
 • Resultaten van de analyse documenteren
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Monsters voor analyse verzamelen
 • Advies geven over bodem- en waterbescherming
 • Advies geven over milieusanering
 • Monsters op verontreinigende stoffen testen
 • Milieugegevens analyseren
 • Advies geven over systemen voor milieurisicobeheer

Optionele kennis en vaardigheden

technieken toepassen voor statistische analyses milieubewustzijn promoten milieuactieplannen implementeren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving ontwikkelingen inzake wetgeving volgen medische microbiologie preventie van verontreiniging verontreiniging vermijden klinische chemie vervuiling onderzoeken voorschriften over blootstelling aan besmetting verontreinigde materialen verwijderen verontreiniging onderzoeken werkgebied beveiligen radioactieve besmetting overleggen met externe laboratoria wetgeving inzake verontreiniging besmettingen beoordelen advies geven over verontreinigingspreventie protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen milieu-incidenten melden strategieën voor milieuherstel ontwikkelen passende beschermende uitrusting dragen milieusanering uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep milieutechnicus behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld