Beroep milieutechnicus

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Chemie
 • Milieuwetgeving
 • Laboratoriumtechnieken
 • Metrologie

Vaardigheden

 • Experimentele laboratoriumgegevens analyseren
 • Milieuproblemen melden
 • Milieutechnisch bodemonderzoek uitvoeren
 • Gevolgen voor het milieu beoordelen
 • Resultaten van de analyse documenteren
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Monsters voor analyse verzamelen
 • Advies geven over bodem- en waterbescherming
 • Advies geven over milieusanering
 • Monsters op verontreinigende stoffen testen
 • Milieugegevens analyseren
 • Advies geven over systemen voor milieurisicobeheer

Optionele kennis en vaardigheden

technieken toepassen voor statistische analyses milieubewustzijn promoten milieuactieplannen implementeren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving ontwikkelingen inzake wetgeving volgen medische microbiologie preventie van verontreiniging verontreiniging vermijden klinische chemie vervuiling onderzoeken voorschriften over blootstelling aan besmetting verontreinigde materialen verwijderen verontreiniging onderzoeken werkgebied beveiligen radioactieve besmetting overleggen met externe laboratoria wetgeving inzake verontreiniging besmettingen beoordelen advies geven over verontreinigingspreventie protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen milieu-incidenten melden strategieën voor milieuherstel ontwikkelen passende beschermende uitrusting dragen milieusanering uitvoeren