Beroep milieudeskundige

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Milieuwetgeving
 • Preventie van verontreiniging
 • Bedreigingen voor het milieu
 • Wetgeving inzake verontreiniging
 • Milieubeleid

Vaardigheden

 • Gevolgen voor het milieu beoordelen
 • Milieuaudits uitvoeren
 • Advies geven over verontreinigingspreventie
 • Advies geven over milieusanering
 • Milieuonderzoeken uitvoeren
 • Milieubeleid ontwikkelen
 • Milieu-inspecties uitvoeren
 • Milieu-incidenten melden
 • Strategieën voor milieuherstel ontwikkelen
 • Milieuproblemen melden
 • Vervuiling onderzoeken
 • Monsters voor analyse verzamelen
 • Oplossingen voor problemen creëren
 • Vervuiling meten
 • Milieugegevens analyseren

Optionele kennis en vaardigheden

wetenschappelijke methoden toepassen wetenschappelijke verhandelingen schrijven contacten onderhouden met lokale overheden industriële uitrusting inspecteren milieubewustzijn promoten overleggen met ingenieurs milieutechniek werken met chemicaliën omgevingsparameters controleren wetenschappelijk onderzoek uitvoeren opleidingen over milieuaangelegenheden geven financiële kosten van milieuplannen beoordelen

Loopbaanperspectief

Het beroep milieudeskundige behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog