Beroep milieudeskundige

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Milieuwetgeving
 • Preventie van verontreiniging
 • Bedreigingen voor het milieu
 • Wetgeving inzake verontreiniging
 • Milieubeleid

Vaardigheden

 • Gevolgen voor het milieu beoordelen
 • Milieuaudits uitvoeren
 • Advies geven over verontreinigingspreventie
 • Advies geven over milieusanering
 • Milieuonderzoeken uitvoeren
 • Milieubeleid ontwikkelen
 • Milieu-inspecties uitvoeren
 • Milieu-incidenten melden
 • Strategieën voor milieuherstel ontwikkelen
 • Milieuproblemen melden
 • Vervuiling onderzoeken
 • Monsters voor analyse verzamelen
 • Oplossingen voor problemen creëren
 • Vervuiling meten
 • Milieugegevens analyseren

Optionele kennis en vaardigheden

wetenschappelijke methoden toepassen wetenschappelijke verhandelingen schrijven contacten onderhouden met lokale overheden industriële uitrusting inspecteren milieubewustzijn promoten overleggen met ingenieurs milieutechniek werken met chemicaliën omgevingsparameters controleren wetenschappelijk onderzoek uitvoeren opleidingen over milieuaangelegenheden geven financiële kosten van milieuplannen beoordelen