Beroep milieuanalist aquacultuur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Realistisch
 • Onderzoekend / Ondernemend

Kennis

 • Milieuwetgeving
 • Juridische documenten inzake aquacultuur
 • Milieubeleid
 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn
 • Wetgeving inzake verontreiniging
 • Biologie van vissen
 • Ecologie
 • Preventie van verontreiniging

Vaardigheden

 • Milieu-effecten van aquacultuuractiviteiten beoordelen
 • Zorgen voor de veiligheid van bedreigde soorten en beschermde gebieden
 • Opleidingen over milieuaangelegenheden geven
 • Culturen kweken voor gebruik bij monitoringexperimenten
 • Ontwikkelingen inzake wetgeving volgen
 • Milieuonderzoeken uitvoeren
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Gevolgen voor het milieu beoordelen
 • Standaard voedings- en voedselprotocollen toepassen
 • Milieugegevens analyseren
 • Verontreiniging van de zee voorkomen
 • Besmettingen beoordelen
 • Milieubeleid ontwikkelen
 • Milieuaudits uitvoeren
 • Milieubeheerplannen van boerderijen controleren
 • Milieuproblemen melden
 • Advies geven over systemen voor milieurisicobeheer
 • Impact van specifieke aquacultuuractiviteit meten
 • Schriftelijke verslagen inzake werk analyseren

Optionele kennis en vaardigheden

opleiding geven milieubewustzijn promoten communiceren in het engels op competent gebruiksniveau onlinetraining leveren opleidingsbehoeften identificeren trainingsplannen ontwikkelen voor outreach-programma's milieu-inspanningen coördineren communicatiemiddelen gebruiken financiële kosten van milieuplannen beoordelen trainingsmateriaal creëren anatomie van vissen ter plaatse bij aquacultuurvoorzieningen opleidingen geven verschillende talen spreken mondelinge instructies overbrengen