Beroep milieuanalist aquacultuur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Realistisch
 • Onderzoekend / Ondernemend

Kennis

 • Preventie van verontreiniging
 • Wetgeving inzake verontreiniging
 • Milieubeleid
 • Biologie van vissen
 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn
 • Milieuwetgeving
 • Ecologie
 • Juridische documenten inzake aquacultuur

Vaardigheden

 • Milieugegevens analyseren
 • Standaard voedings- en voedselprotocollen toepassen
 • Advies geven over systemen voor milieurisicobeheer
 • Besmettingen beoordelen
 • Opleidingen over milieuaangelegenheden geven
 • Gevolgen voor het milieu beoordelen
 • Impact van specifieke aquacultuuractiviteit meten
 • Milieuproblemen melden
 • Schriftelijke verslagen inzake werk analyseren
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Ontwikkelingen inzake wetgeving volgen
 • Culturen kweken voor gebruik bij monitoringexperimenten
 • Zorgen voor de veiligheid van bedreigde soorten en beschermde gebieden
 • Milieuonderzoeken uitvoeren
 • Verontreiniging van de zee voorkomen
 • Milieuaudits uitvoeren
 • Milieubeheerplannen van boerderijen controleren
 • Milieubeleid ontwikkelen
 • Milieu-effecten van aquacultuuractiviteiten beoordelen

Optionele kennis en vaardigheden

verschillende talen spreken opleiding geven financiële kosten van milieuplannen beoordelen communicatiemiddelen gebruiken trainingsmateriaal creëren opleidingsbehoeften identificeren anatomie van vissen mondelinge instructies overbrengen communiceren in het engels op competent gebruiksniveau trainingsplannen ontwikkelen voor outreach-programma's milieu-inspanningen coördineren ter plaatse bij aquacultuurvoorzieningen opleidingen geven milieubewustzijn promoten onlinetraining leveren