Beroep Milieu-inspecteur

Een milieu-inspecteur controleert of bedrijven, particulieren en organisaties zich houden aan regels en voorschriften op het gebied van milieu. Dit betreft bijvoorbeeld voorwaarden voor geluidsoverlast, lucht- en bodemverontreiniging en afvalverwerking. Om de controle uit te kunnen voeren bekijkt een milieu-inspecteur bijvoorbeeld de administratie van bedrijven, laat hij of zij bodem- en watermonsters nemen en luchtopnames maken. Een milieu-inspecteur signaleert en geeft overtreders aan en heeft daarnaast een adviserende rol op het gebied van milieuontheffingen en -vergunningen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken milieu-inspecteur

 • Inspecteren van werkplekken om te bekijken of er wordt voldaan aan wet- en regelgeving, voorschriften en normen op het gebied van milieu.
 • Adviseren omtrent de toepassing van milieuvoorschriften, milieuontheffingen en -vergunningen.
 • Het doen van tests ter ondersteuning van de inspectie.
 • Onderzoeksresultaten verwerken in rapportages.
 • Actie ondernemen ter behoud en verbetering van het milieu.
 • Overtreders van milieuvoorschriften signaleren, adviseren en/of aangeven.

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Chemicus
 • Civiel ingenieur (wo)
 • Clinical research associate (cra)
 • Epidemioloog
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Klinisch perfusionist
 • Metallurg
 • Meteorologisch technicus
 • Meteoroloog
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied
 • Weervrouw/man
 • Werktuigbouwkundig Ingenieur

Loopbaanperspectief

Het beroep Milieu-inspecteur behoort tot de beroepsgroep Medisch vakspecialisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202411300  hoog
verwachte baanopeningen tot 202416400  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld