Beroep milieu-ingenieur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Radiation protection
 • Pollution prevention
 • Engineering principles
 • Chemistry
 • Engineering processes
 • Civil engineering
 • Environmental legislation
 • Pollution legislation
 • Technical drawings
 • Biology
 • Environmental engineering
 • Regulations on substances
 • Environmental policy
 • Mining, construction and civil engineering machinery products
 • Public health

Vaardigheden

 • Develop environmental remediation strategies
 • Ensure compliance with safety legislation
 • Adjust engineering designs
 • Carry out environmental audits
 • Address public health issues
 • Advise on environmental remediation
 • Abide by regulations on banned materials
 • Analyse environmental data
 • Conduct environmental surveys
 • Perform scientific research
 • Approve engineering design
 • Process customer requests based on the REACh Regulation 1907 2006
 • Use technical drawing software

Optionele kennis en vaardigheden

monsters voor analyse verzamelen projecten over wilde planten en dieren industriële uitrusting inspecteren analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren verontreiniging onderzoeken ingebruikstelling van een project adviseren over milieukwesties inzake mijnbouw luchtkwaliteit beheren strategieën voor nucleaire noodsituaties ontwerpen advies geven over verontreinigingspreventie naleving van richtlijnen voor gevaarlijk afval controleren opslag van gevaarlijk afval consumentenbescherming kernenergie verwerking van gevaarlijk afval waarborgen dat materiaal aan de eisen voldoet projectbeheer uitvoeren laboratoriumproeven uitvoeren soorten gevaarlijk afval projectbeheer advies geven over afvalbeheer strategieën voor het beheer van niet-gevaarlijk afval ontwikkelen veldwerk uitvoeren strategieën voor het beheer van gevaarlijk afval ontwikkelen levenscyclus van hulpbronnen beoordelen

Loopbaanperspectief

Het beroep milieu-ingenieur behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog