Beroep milieu-ingenieur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Bescherming tegen straling
 • Preventie van verontreiniging
 • Technische beginselen
 • Chemie
 • Engineeringprocessen
 • Civiele techniek
 • Milieuwetgeving
 • Wetgeving inzake verontreiniging
 • Technische tekeningen
 • Biologie
 • Milieutechniek
 • Voorschriften inzake stoffen
 • Milieubeleid
 • Mijnbouw-, bouwkundige en civieltechnische machineproducten
 • Volksgezondheid

Vaardigheden

 • Strategieën voor milieuherstel ontwikkelen
 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving
 • Technische ontwerpen aanpassen
 • Milieuaudits uitvoeren
 • Volksgezondheidsproblemen aanpakken
 • Advies geven over milieusanering
 • Voorschriften met betrekking tot verboden materialen naleven
 • Milieugegevens analyseren
 • Milieu-inspecties uitvoeren
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Technische ontwerpen goedkeuren
 • Verzoeken van klanten verwerken op basis van REACH-verordening nr. 1907/2006
 • Software voor technisch tekenen gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

monsters voor analyse verzamelen projecten over wilde planten en dieren industriële uitrusting inspecteren analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren verontreiniging onderzoeken ingebruikstelling van een project adviseren over milieukwesties inzake mijnbouw luchtkwaliteit beheren strategieën voor nucleaire noodsituaties ontwerpen advies geven over verontreinigingspreventie naleving van richtlijnen voor gevaarlijk afval controleren opslag van gevaarlijk afval consumentenbescherming kernenergie verwerking van gevaarlijk afval waarborgen dat materiaal aan de eisen voldoet projectbeheer uitvoeren laboratoriumproeven uitvoeren soorten gevaarlijk afval projectbeheer advies geven over afvalbeheer strategieën voor het beheer van niet-gevaarlijk afval ontwikkelen veldwerk uitvoeren strategieën voor het beheer van gevaarlijk afval ontwikkelen levenscyclus van hulpbronnen beoordelen