Beroep milieu-ingenieur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Milieutechniek
 • Technische beginselen
 • Wetgeving inzake verontreiniging
 • Volksgezondheid
 • Milieuwetgeving
 • Preventie van verontreiniging
 • Chemie
 • Technische tekeningen
 • Milieubeleid
 • Bescherming tegen straling
 • Civiele techniek
 • Biologie
 • Voorschriften inzake stoffen
 • Mijnbouw-, bouwkundige en civieltechnische machineproducten
 • Engineeringprocessen

Vaardigheden

 • Voorschriften met betrekking tot verboden materialen naleven
 • Milieuaudits uitvoeren
 • Milieu-inspecties uitvoeren
 • Verzoeken van klanten verwerken op basis van REACH-verordening nr. 1907/2006
 • Advies geven over milieusanering
 • Strategieën voor milieuherstel ontwikkelen
 • Software voor technisch tekenen gebruiken
 • Technische ontwerpen aanpassen
 • Milieugegevens analyseren
 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving
 • Volksgezondheidsproblemen aanpakken
 • Technische ontwerpen goedkeuren
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

adviseren over milieukwesties inzake mijnbouw monsters voor analyse verzamelen kernenergie ingebruikstelling van een project veldwerk uitvoeren strategieën voor het beheer van niet-gevaarlijk afval ontwikkelen laboratoriumproeven uitvoeren levenscyclus van hulpbronnen beoordelen projectbeheer luchtkwaliteit beheren naleving van richtlijnen voor gevaarlijk afval controleren strategieën voor nucleaire noodsituaties ontwerpen advies geven over afvalbeheer analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren advies geven over verontreinigingspreventie consumentenbescherming verwerking van gevaarlijk afval opslag van gevaarlijk afval strategieën voor het beheer van gevaarlijk afval ontwikkelen projecten over wilde planten en dieren industriële uitrusting inspecteren soorten gevaarlijk afval verontreiniging onderzoeken waarborgen dat materiaal aan de eisen voldoet projectbeheer uitvoeren