Beroep mijndirecteur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Mijndirecteur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mijnbouwtechniek

  Technische vakgebieden die relevant zijn voor de mijnbouw. Beginselen, technieken, procedures en materieel voor het winnen van mineralen.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Wetgeving inzake veiligheid in de mijnbouw

  Wet- en regelgeving en relevante praktijkvoorschriften met betrekking tot de veiligheid in de mijnbouw.

 • Impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten

  Bekend zijn met de effecten van onder meer breuken en bewegingen van gesteente die als geologische factoren van invloed zijn op mijnbouwactiviteiten.

Vaardigheden

 • Financiële prestaties optimaliseren

  De financiële operaties en begrotingsactiviteiten van de organisatie leiden en coördineren om de financiële prestaties te optimaliseren.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Mijnapparatuur beheren

  Toezien op aanschaf, installatie, onderhoud en opslag van mijnapparatuur.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Procesverbeteringen identificeren

  Mogelijke verbeteringen van de operationele en financiële prestaties identificeren.

 • Gezondheids- en veiligheidsstrategieën in de mijnbouw ontwikkelen

  Strategieën en procedures ontwikkelen om gezondheid en veiligheid in de mijnbouw te beheren. Ervoor zorgen dat procedures minimaal voldoen aan de nationale wetgeving.

 • Proactief denken

  Initiatieven nemen om tot verbeteringen te komen.

 • Toezicht houden op activiteiten inzake mijnbouwplanning

  Aansturen, controleren en onderzoeken van de mijnplanning en de controle van personeel en activiteiten.

 • Omgaan met druk door onverwachte omstandigheden

  Streven naar doelstellingen ondanks de druk als gevolg van onverwachte factoren buiten uw controle.

 • Mijnproductie controleren

  Toezicht houden op de mijnbouwproductietarieven om de operationele effectiviteit te kunnen inschatten.

 • Samenwerken met antimijnbouwlobbyisten

  Met antimijnbouwlobbyisten communiceren over de ontwikkeling van een potentiële minerale afzetting.

 • Communiceren over de gevolgen van mijnbouw voor het milieu

  Voorbereiden van gesprekken, lezingen, overleg met belanghebbenden en openbare hoorzittingen over milieukwesties in verband met mijnbouw.

 • Organisatorische risico’s inschatten

  De handelingen en acties van een bedrijf analyseren om de gevolgen en mogelijke risico's ervan voor het bedrijf te beoordelen en om geschikte strategieën te ontwikkelen om deze gevolgen/risico’s aan te pakken.

 • Communiceren over kwesties inzake mineralen

  Communicatie over kwesties inzake mineralen met aannemers, politici en ambtenaren.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Sociale competenties tonen

  Vermogen om effectief met andere mensen om te gaan.

 • Noodprocedures beheren

  Snel reageren in geval van een noodsituatie en geplande in geplande spoedprocedures opstellen.

 • Commerciële risico's beheren

  Commerciële risico’s analyseren en evalueren en geschikte strategieën ontwikkelen om deze risico’s op te lossen.

 • Bedrijfskosten beoordelen

  Schatting van de bedrijfskosten in termen van mankracht, verbruiksgoederen en onderhoud.

 • Ontwikkelingsprojecten voor mijnen evalueren

  Evalueren van mijnbouwmethoden en -procedures, met inbegrip van afvalbeheer, plannen voor de levensduur van mijnen, productietijdlijnen en uitgaven van fondsen.

 • Zorgen dat mijnbouwgegevens worden bijgehouden

  De productie-, milieu- en technische verslagleggings- en registratievoorschriften worden nageleefd om de productiviteit te analyseren en te voldoen aan de wettelijke voorschriften.

Optionele kennis en vaardigheden

economie mijningenieurs opleiden elektrotechniek ondergrondse gezondheids- en veiligheidsrisico's geologie technische rapporten opstellen transportbeheerconcepten toepassen problemen oplossen machinebouw mijnongelukken onderzoeken relaties met belanghebbenden onderhouden chemie

Loopbaanperspectief

Het beroep mijndirecteur behoort tot de beroepsgroep Managers productie. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20249000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB