Beroep metroloog

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Scientific research methodology
 • Metrology
 • Instrumentation engineering
 • Quality standards

Vaardigheden

 • Use testing equipment
 • Apply scientific methods
 • Calibrate precision instrument
 • Work analytically
 • Create solutions to problems
 • Assemble measuring equipment
 • Troubleshoot
 • Operate precision measuring equipment
 • Develop calibration procedures
 • Perform scientific research
 • Perform test run
 • Develop measuring equipment
 • Study the relationships between quantities
 • Write calibration report
 • Order equipment
 • Maintain technical equipment
 • Operate scientific measuring equipment

Optionele kennis en vaardigheden

landmeetapparatuur bedienen wetenschappelijke verhandelingen schrijven elektronische instrumenten kalibreren algebra laboratoriumapparaten ijken mechatronische instrumenten ijken materiaal inspecteren geometrie natuurkunde meteorologie elektronica planlezen preventieve onderhoudsprocedures voor instrumenten ontwikkelen biologie laboratoriumapparatuur onderhouden laboratoriumtechnieken

Loopbaanperspectief

Het beroep metroloog behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog