Beroep meteropnemer gas, water, elektriciteit

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

  • Mathematics
  • Road traffic laws

Vaardigheden

  • Interpret traffic signals
  • Identify faults in utility meters
  • Read electricity meter
  • Read gas meter
  • Operate GPS systems
  • Recognise signs of corrosion

Optionele kennis en vaardigheden

advies geven over energie-efficiëntie van verwarmingssystemen elektriciteitsverbruik betalingen voor nutsvoorzieningen berekenen communiceren met klanten klachten van klanten afhandelen gasverbruik uitrusting voor nutsvoorzieningen controleren vragen beantwoorden automatisch uitlezen van meterstanden warmtemeter aflezen advies geven over verbruik van nutsvoorzieningen elektronische meetapparatuur bedienen waterverbruik

Loopbaanperspectief

Het beroep meteropnemer gas, water, elektriciteit behoort tot de beroepsgroep Vuilnisophalers en dagbladenbezorgers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202457800  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 202463700  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  erg hoog