Beroep meteropnemer gas, water, elektriciteit

Meteropnemer gas, water, elektriciteit: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Verkeerswetgeving

  Beschikken over inzicht in de verkeerswetgeving en de verkeersregels.

Vaardigheden

 • Verkeerssignalen interpreteren

  Aandachtig zijn voor lichten op de weg, wegomstandigheden, het verkeer in de buurt en voorgeschreven snelheidsbeperkingen om de veiligheid te waarborgen. Verkeerslichten interpreteren en dienovereenkomstig handelen.

 • Defecten aan meters van nutsvoorzieningen vaststellen

  Toezicht houden op de meetinstrumenten voor de berekening van het verbruik van nutsvoorzieningen zoals water, gas, elektriciteit en warmte, om na te gaan of de aflezingen juist zijn, en om de schade en de noodzaak van reparaties en onderhoud vast te stellen.

 • Verslag doen van meterstanden van nutsvoorzieningen

  De resultaten van het aflezen van de meterstanden aan de ondernemingen die de nutsvoorzieningen leveren, en aan de afnemers van wie de meterstanden werden bekomen.

 • Elektriciteitsmeter aflezen

  De meetinstrumenten interpreten die het verbruik en de ontvangst van elektriciteit in een faciliteit of woning meten; de resultaten op een correcte manier registreren.

 • Gasmeter aflezen

  De gasmeter aflezen en de relevante informatie zoals de hoeveelheid afgegeven en ontvangen gas registreren.

 • GPS-systemen gebruiken

  GPS-systemen gebruiken.

 • Watermeter aflezen

  De meetinstrumenten interpreteren die het verbruik en de opvang van het water in voorzieningen of residenties meten en de resultaten op een correcte manier noteren.

 • Tekenen van corrosie herkennen

  De symptomen herkennen van metaal dat oxidatiereacties met de omgeving vertoont die onder meer leiden tot roestvorming, putcorrosie, spanningsscheuren, en de mate van corrosie inschatten.

 • Onderzoek naar ongeautoriseerde verbindingen verrichten

  Meters onderzoeken op ongeoorloofde of illegale manipulatie of verbindingen.

Optionele kennis en vaardigheden

advies geven over energie-efficiëntie van verwarmingssystemen elektriciteitsverbruik betalingen voor nutsvoorzieningen berekenen communiceren met klanten klachten van klanten afhandelen gasverbruik uitrusting voor nutsvoorzieningen controleren vragen beantwoorden automatisch uitlezen van meterstanden warmtemeter aflezen advies geven over verbruik van nutsvoorzieningen elektronische meetapparatuur bedienen waterverbruik

Loopbaanperspectief

Het beroep meteropnemer gas, water, elektriciteit behoort tot de beroepsgroep Vuilnisophalers en dagbladenbezorgers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202457800  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 202463700  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  erg hoog

Source: Sisyphus ODB