Beroep meteoroloog

 • meteoroloog

Een meteoroloog onderzoekt atmosferische fenomenen en interpreteert meteorologische gegevens (verzameld door weerstations, satelieten, weerradars, etc.) om rapporten en weersverwachtingen op te stellen voor publiek en ander gebruik, en om de algemene/wetenschappelijke kennis van het klimaat te verbeteren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Taken meteoroloog

 • Verzamelt meteorologische gegevens d.m.v. oppervlakte-, hoogte- en andere metingen (incl. satellietbeelden van wolken, weerradars en andere informatie over atmosferische omstandigheden).
 • Bestudeert en interpreteert relevantie informatie (bijv. gegevens, rapporten, kaarten, foto's, kaarten).
 • Voorspelt weersomstandigheden op de korte en lange termijn, m.b.v. instrumenten/hulpmiddelen (bijv. computermodellen) en relevante kennis (bijv. klimaattheorie, natuurkunde, wiskunde).
 • Maakt weerrapporten en -kaarten (bijv. voor analyse, verpreiding of gebruik in weeruitzendingen).
 • Bereidt verwachtingen en briefings voor diverse doelgroepen voor, bijv. voor het grote publiek, specifieke sectoren (bijv. luchtvaart, marine, visserij, landbouw, bosbouw) of de overheid.
 • Bericht het publiek over de weersomstandigheden, verwachtingen en waarschuwingen via televisie, radio en/of Internet, en levert deze informatie aan nieuwsmedia.
 • Past meteorologische kennis toe op problemen in diverse gebieden zoals het milieu, landbouw, beheersing van milieuvervuiling, watermanagement, etc.
 • Voert algemeen of toegepast meteorologisch onderzoek uit naar de processen en determinanten van atmosferische fenomenen, het weer, het klimaat, etc.
 • Ontwerpt en ontwikkelt hulpmiddelen/instrumenten t.b.v. weersverwachting (bijv. wiskundige modellen, computermodellen).
 • Onderhoudt apparatuur en instrumenten t.b.v. het verzamelen van meteorologische gegevens.

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Chemicus
 • Clinical research associate (cra)
 • Demograaf
 • Epidemioloog
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Metallurg
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied

Kennis

 • Wiskunde
 • Meteorologie
 • Klimatologie

Vaardigheden

 • Gespecialiseerde computermodellen gebruiken voor weersvoorspellingen
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren
 • Meteorologisch onderzoek uitvoeren
 • Technieken toepassen voor statistische analyses
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Meteorologische voorspellingsgegevens controleren
 • Meteorologische middelen gebruiken om meteorologische omstandigheden te voorspellen

Optionele kennis en vaardigheden

onderzoek doen over klimaatprocessen weerkundige gegevens verzamelen modellen voor weersvoorspellingen ontwikkelen meteorologische instrumenten bedienen geografische informatiesystemen gebruiken geografische informatiesystemen assisteren bij wetenschappelijk onderzoek presenteren tijdens live-uitzendingen elektronische instrumenten kalibreren weerkaarten maken luchtfoto’s bestuderen wetenschappelijke onderzoeksmethodologie wetenschappelijke apparatuur ontwerpen statistiek wetenschappelijke verhandelingen schrijven meteorologische databases beheren computergraphics ontwerpen oceanografie samenvattingen over het weer schrijven teledetectieapparatuur bedienen