Beroep meteoroloog

 • Shutterstock.com
  meteoroloog

Luchtvaartmeteorologen voorspellen de weersomstandigheden op luchthavens. Ze geven dagelijkse waarnemingen van uur tot uur, analyses, voorspellingen, waarschuwingen en advies aan piloten, luchthavenexploitanten en luchtvaartmaatschappijen over meteorologische kwesties. Zij maken melding van de verwachte weersomstandigheden op luchthavens, de huidige omstandigheden en en en-routevoorspellingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken meteoroloog

 • Verzamelt meteorologische gegevens d.m.v. oppervlakte-, hoogte- en andere metingen (incl. satellietbeelden van wolken, weerradars en andere informatie over atmosferische omstandigheden).
 • Bestudeert en interpreteert relevantie informatie (bijv. gegevens, rapporten, kaarten, foto's, kaarten).
 • Voorspelt weersomstandigheden op de korte en lange termijn, m.b.v. instrumenten/hulpmiddelen (bijv. computermodellen) en relevante kennis (bijv. klimaattheorie, natuurkunde, wiskunde).
 • Maakt weerrapporten en -kaarten (bijv. voor analyse, verpreiding of gebruik in weeruitzendingen).
 • Bereidt verwachtingen en briefings voor diverse doelgroepen voor, bijv. voor het grote publiek, specifieke sectoren (bijv. luchtvaart, marine, visserij, landbouw, bosbouw) of de overheid.
 • Bericht het publiek over de weersomstandigheden, verwachtingen en waarschuwingen via televisie, radio en/of Internet, en levert deze informatie aan nieuwsmedia.
 • Past meteorologische kennis toe op problemen in diverse gebieden zoals het milieu, landbouw, beheersing van milieuvervuiling, watermanagement, etc.
 • Voert algemeen of toegepast meteorologisch onderzoek uit naar de processen en determinanten van atmosferische fenomenen, het weer, het klimaat, etc.
 • Ontwerpt en ontwikkelt hulpmiddelen/instrumenten t.b.v. weersverwachting (bijv. wiskundige modellen, computermodellen).
 • Onderhoudt apparatuur en instrumenten t.b.v. het verzamelen van meteorologische gegevens.

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Chemicus
 • Civiel ingenieur (wo)
 • Clinical research associate (cra)
 • Epidemioloog
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Klinisch perfusionist
 • Metallurg
 • Meteorologisch technicus
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied
 • Weervrouw/man
 • Werktuigbouwkundig Ingenieur

Kennis

 • Mathematics
 • Meteorology
 • Climatology

Vaardigheden

 • Use specialised computer models for weather forecasting
 • Apply scientific methods
 • Use meteorological tools to forecast meteorological conditions
 • Carry out meteorological research
 • Apply statistical analysis techniques
 • Review meteorological forecast data
 • Perform scientific research
 • Execute analytical mathematical calculations

Optionele kennis en vaardigheden

assisteren bij wetenschappelijk onderzoek weerkundige gegevens verzamelen teledetectieapparatuur bedienen weerkaarten maken oceanografie presenteren tijdens live-uitzendingen modellen voor weersvoorspellingen ontwikkelen statistiek samenvattingen over het weer schrijven geografische informatiesystemen gebruiken elektronische instrumenten kalibreren geografische informatiesystemen wetenschappelijke apparatuur ontwerpen computergraphics ontwerpen meteorologische databases beheren onderzoek doen over klimaatprocessen meteorologische instrumenten bedienen luchtfoto’s bestuderen wetenschappelijke verhandelingen schrijven wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

Loopbaanperspectief

Het beroep meteoroloog behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog