Beroep metallurg

Een metallurg onderzoekt de invloed van de samenstelling en behandelingen op de structuur van metalen. Hij of zij bekijkt vervolgens wat het effect is van de structuur op de eigenschappen van metalen. Zo doet de metallurg bijvoorbeeld onderzoek naar corrosiebestendigheid van roestvrij staal, naar mechanische eigenschappen zoals de treksterkte en elektrische eigenschappen zoals de geleidbaarheid van aluminium en koper. De resultaten die de metallurg door dit onderzoek verkrijgt, zijn nuttig voor onder meer de mechanische, elektrische of bouwkundige ingenieur. Daarnaast houdt de metallurg zich bezig met het bedenken, ontwikkelen en toepassen van nieuwe materialen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Taken metallurg

 • Onderzoeken van het karakter van metalen.
 • Ontwikkelen en toepassen van nieuwe materialen.
 • Observeren van de effecten van veranderingen in de structuur van metalen.
 • Het opstellen van analyses en rapportages ten behoeve van de klant.
 • Het geven van advies en bedenken van oplossingen.
 • Martkontwikkeling in de gaten houden en inspelen op nieuwe producten en processen.

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Chemicus
 • Clinical research associate (cra)
 • Demograaf
 • Epidemioloog
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Meteoroloog
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied

Kennis

 • Soorten metaalproductieprocessen
 • Verwerking van non-ferrometalen
 • Verwerking van edelmetalen
 • Metaal- en metaalertsproducten
 • Soorten metaal
 • Verwerking van ferrometalen
 • Legeringen van edelmetalen
 • Vervormingstechnologieën voor metaal
 • Edelmetalen

Vaardigheden

 • Technische rapporten opstellen
 • Geschiktheid beoordelen van metaalsoorten voor specifieke toepassingen
 • In teams werken bij metaalproductie
 • Metaal bewerken
 • Metalen samenvoegen

Optionele kennis en vaardigheden

monsters voorbereiden voor tests apparatuur voor ertsverwerking onderhouden delfstoffen testen chemische processen gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen problemen kritisch behandelen samenwerken met de verantwoordelijke voor kwaliteitscontrole extractiegegevens interpreteren nieuwe installaties ontwikkelen materialen uit de oven halen extractievoorstellen voorbereiden zorgen voor gezondheid en veiligheid tijdens de productie monitoren voor procesbeheer installeren incidentrapporten voor preventie verwerken monstertests uitvoeren activiteiten voor extractieregistratie controleren tijdskritische besluiten nemen zorgen voor de openbare orde en veiligheid chemische technologieën voor metaalproductie zorgen voor naleving van de milieuwetgeving producten uit mallen verwijderen metaalcomponenten ontwerpen kwaliteitsnormen voor productie controleren productie van juwelen metallurgische structurele analyse uitvoeren problemen oplossen tekeningen ontwerpen metaalsoorten van ertssoorten scheiden vernieuwingsprocessen natuurkunde productiedocumentatie geven