Beroep metallurg

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Alloys of precious metals
 • Ferrous metal processing
 • Non-ferrous metal processing
 • Precious metals
 • Precious metal processing
 • Metal and metal ore products
 • Types of metal manufacturing processes
 • Metal forming technologies
 • Types of metal

Vaardigheden

 • Work in metal manufacture teams
 • Assess suitability of metal types for specific application
 • Join metals
 • Manipulate metal
 • Prepare technical reports

Optionele kennis en vaardigheden

incidentrapporten voor preventie verwerken gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen zorgen voor de openbare orde en veiligheid zorgen voor naleving van de milieuwetgeving nieuwe installaties ontwikkelen monsters voorbereiden voor tests productiedocumentatie geven kwaliteitsnormen voor productie controleren chemische processen problemen kritisch behandelen natuurkunde extractiegegevens interpreteren extractievoorstellen voorbereiden producten uit mallen verwijderen tekeningen ontwerpen chemische technologieën voor metaalproductie metaalsoorten van ertssoorten scheiden monitoren voor procesbeheer installeren metaalcomponenten ontwerpen vernieuwingsprocessen samenwerken met de verantwoordelijke voor kwaliteitscontrole metallurgische structurele analyse uitvoeren delfstoffen testen problemen oplossen tijdskritische besluiten nemen materialen uit de oven halen zorgen voor gezondheid en veiligheid tijdens de productie apparatuur voor ertsverwerking onderhouden monstertests uitvoeren activiteiten voor extractieregistratie controleren productie van juwelen

Loopbaanperspectief

Het beroep metallurg behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog