Beroep metaalzager

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Statistische procesbeheersing
 • Fabricageprocessen
 • Kwaliteitsstandaarden
 • Soorten metaal
 • Optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd

Vaardigheden

 • De bediening van een machine installeren
 • Een CNC-controller programmeren
 • Planlezen
 • Automatisch programmeren gebruiken
 • Precisiemeetinstrumenten hanteren
 • Machine leveren
 • Automatische machines controleren
 • Verwerkt werkstuk verwijderen
 • Ontoereikende werkstukken verwijderen
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Problemen oplossen
 • Machine met passende hulpmiddelen leveren
 • Snijafval verwijderen
 • CAM-software gebruiken
 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

Optionele kennis en vaardigheden

productie van kleine metalen onderdelen productie van metalen containers productie van wapens en munitie elektrotechniek productie van metalen structuren machineonderhoud uitvoeren mechanica soorten metaalproductieprocessen productie van verwarmingsapparatuur productie van lichte metalen verpakkingen productie van bestek advies geven aan technici verwerking van ferrometalen productie van stoomgeneratoren proefdraaien ergonomisch werken kwaliteit van producten controleren productie van metalen montageproducten producttests uitvoeren productie van deuren van metaal zaagblad op machine vervangen kruisverwijzingssystemen toepassen voor productidentificatie productie van metalen huishoudelijke artikelen productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole snijtechnieken transportband controleren machines vervangen technische middelen raadplegen verwerkt werkstuk markeren productie van gereedschappen productie van stalen vaten en soortgelijke containers