Beroep metaalwalsbediener

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Metaalwalsbediener: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Soorten metaal

  Kwaliteiten, specificaties, toepassingen en reacties op verschillende vervaardiging van verschillende soorten metaal, zoals staal, aluminium, messing, koper en andere.

Vaardigheden

 • Bewegend werkstuk in een machine controleren

  Toezicht houden op de verwerking van een werkstuk in beweging, zoals een stuk metaal of hout dat lineair wordt overgebracht op een statische constructiemachine.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Machine met passende hulpmiddelen leveren

  De machine leveren met de nodige gereedschappen en artikelen voor een bepaald productiedoel.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Voor juiste metaaltemperatuur zorgen

  Zorgen voor de noodzakelijke, meestal constante temperatuur van bewerkte metalen werkstukken tijdens metaalproductieprocessen.

 • Ontoereikende werkstukken verwijderen

  Nagaan welke ontoereikende verwerkte werkstukken niet voldoen aan de normen en verwijderd moeten worden en het afval sorteren volgens de voorschriften.

 • Meter controleren

  De gegevens van een meter monitoren, onder meer met betrekking tot de meting van druk, temperatuur en materiaaldikte.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

Optionele kennis en vaardigheden

onderdelen van een metaalwalsmachine metalen verwarmen productie van stoomgeneratoren productie van metalen structuren cam-software gebruiken transportband controleren warmwalsen bedienen hefapparatuur bedienen soorten metaalproductieprocessen productie van metalen containers advies geven aan technici kwaliteit van grondstoffen controleren statistische procesbeheersing producttests uitvoeren planlezen oppervlakken met bramen glad maken warmwalstechnologie voor metaal productie van deurbeslag van metaal verwerking van ferrometalen technische middelen raadplegen productie van lichte metalen verpakkingen vervormingstechnologieën voor metaal optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd productie van deuren van metaal productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole gegevens over de voortgang van het werk bijhouden mechanica machineonderhoud uitvoeren productie van verwarmingsapparatuur productie van stalen vaten en soortgelijke containers koudwalsen bedienen kwaliteit van producten controleren verwerkt werkstuk markeren productie van metalen huishoudelijke artikelen geometrische afmetingen en toleranties interpreteren een cnc-controller programmeren

Loopbaanperspectief

Het beroep metaalwalsbediener behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB