Beroep mensenrechtenfunctionaris

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Mensenrechtenfunctionaris: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Internationale wetgeving inzake mensenrechten

  Het onderdeel van het internationale recht dat betrekking heeft op bevordering en bescherming van mensenrechten, de desbetreffende verdragen en overeenkomsten tussen landen, de bindende rechtsgevolgen en de bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van de wetgeving inzake mensenrechten.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Sociale rechtvaardigheid

  De ontwikkeling en de beginselen van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid en de wijze waarop deze per geval dienen te worden toegepast.

Vaardigheden

 • Samenwerkingsrelaties aangaan

  Een relatie tot stand brengen tussen organisaties of personen die baat kunnen hebben bij onderlinge communicatie om een duurzame en positieve samenwerkingsrelatie tussen beide partijen te vergemakkelijken.

 • Verschillende talen spreken

  Vreemde talen onder de knie krijgen om te kunnen communiceren in een of meer vreemde talen.

 • Onderzoeksinterviews uitvoeren

  Gebruik maken van professioneel onderzoek en interviewmethoden en -technieken om relevante gegevens, feiten of informatie te verzamelen, om nieuwe inzichten te verkrijgen en de boodschap van de ondervraagde volledig te begrijpen.

 • Advies geven over rechterlijke uitspraken

  Het advies geven aan rechters, of andere ambtenaren in juridische besluitvormingsposities, over welke beslissing juist is, in overeenstemming met de wet en met morele overwegingen, of het gunstigst voor de cliënt van de adviseur, in een specifieke zaak.

 • Slachtoffers van mensenrechtenschendingen ondersteunen

  Ondersteunen van personen of groepen die het doelwit zijn geweest van misbruik, discriminatie, geweld of andere handelingen die mensenrechtenovereenkomsten en -regelgeving schenden om hen te beschermen en hen de nodige hulp te bieden.

 • Implementatie van mensenrechten promoten

  De implementatie bevorderen van programma’s die bindende of niet-bindende overeenkomsten inzake mensenrechten bevatten, om de inspanningen ter vermindering van discriminatie, geweld, onrechtvaardige gevangenneming of andere schendingen van de mensenrechten verder te verbeteren. En het verbeteren van de inspanningen voor een grotere verdraagzaamheid en vrede en een betere behandeling van mensenrechtenzaken.

 • Schendingen van de mensenrechten onderzoeken

  Onderzoeken van gevallen waarin een schending van de mensenrechten heeft plaatsgevonden om de problemen en een passende gedragslijn vast te stellen.

 • Sociaal bewustzijn bevorderen

  Het inzicht in de dynamiek van de sociale relaties tussen individuele groepen en gemeenschappen bevorderen. Het belang van mensenrechten en positieve sociale interactie en de integratie van sociaal bewustzijn in het onderwijs bevorderen.

 • Officiële overeenkomsten bewerkstelligen

  Het faciliteren van een officiële overeenkomst tussen twee partijen bij het geschil, waarbij ervoor wordt gezorgd dat beide partijen instemmen met de beslissing waarover besloten is, en dat zij de nodige documenten schriftelijk vastleggen en ervoor zorgen dat beide partijen het ondertekenen.

Optionele kennis en vaardigheden

benadeelde of misbruikte gebruikers van sociale diensten ondersteunen relaties met overheidsinstellingen onderhouden sociale verandering promoten humanitaire missies coördineren juridisch advies geven juridische documenten opstellen relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden internationaal recht ooggetuigenverslagen aanhoren verantwoordelijkheid tonen contacten onderhouden met lokale overheden advies geven over conflictbeheersing politieke onderhandelingen uitvoeren conflictbeheersing toepassen intercultureel bewustzijn tonen politieke wetenschappen toezicht houden op politieke conflicten empathie tonen vertrouwelijkheid in acht nemen getuigen tijdens een hoorzitting gerechtelijke procedures

Loopbaanperspectief

Het beroep mensenrechtenfunctionaris behoort tot de beroepsgroep Juristen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410900  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB