Beroep mensenrechtenfunctionaris

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Internationale wetgeving inzake mensenrechten
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Sociale rechtvaardigheid

Vaardigheden

 • Samenwerkingsrelaties aangaan
 • Verschillende talen spreken
 • Onderzoeksinterviews uitvoeren
 • Advies geven over rechterlijke uitspraken
 • Slachtoffers van mensenrechtenschendingen ondersteunen
 • Implementatie van mensenrechten promoten
 • Schendingen van de mensenrechten onderzoeken
 • Sociaal bewustzijn promoten
 • Officiële overeenkomsten bewerkstelligen

Optionele kennis en vaardigheden

benadeelde of misbruikte gebruikers van sociale diensten ondersteunen relaties met overheidsinstellingen onderhouden sociale verandering promoten humanitaire missies coördineren juridisch advies geven juridische documenten opstellen relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden internationaal recht ooggetuigenverslagen aanhoren verantwoordelijkheid tonen contacten onderhouden met lokale overheden advies geven over conflictbeheersing politieke onderhandelingen uitvoeren conflictbeheersing toepassen intercultureel bewustzijn tonen politieke wetenschappen toezicht houden op politieke conflicten empathie tonen vertrouwelijkheid in acht nemen getuigen tijdens een hoorzitting gerechtelijke procedures

Loopbaanperspectief

Het beroep mensenrechtenfunctionaris behoort tot de beroepsgroep Juristen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410900  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld