Beroep mengselbereider chemie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Mengselbereider chemie: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

Vaardigheden

 • Kwaliteit van grondstoffen controleren

  Controleren van de kwaliteit van de basismaterialen die worden gebruikt voor de productie van halffabrikaten en eindproducten door een aantal van de kenmerken ervan te beoordelen en, indien nodig, monsters te nemen die moeten worden geanalyseerd.

 • Testresultaten melden aan andere afdelingen

  Testinformatie aan de bevoegde diensten communiceren, zoals testschema’s, statistieken van testmonsters en testresultaten.

 • Grondstoffen scheiden

  Scheid de verder te verwerken grondstoffen in partijen.

 • Viscositeit van chemische stoffen meten

  De viscositeit meten van de gemengde ingrediënten met behulp van een viscosimeter.

 • Chemicaliën overbrengen

  Het chemische mengsel overbrengen van de mengtank naar de opslagtank door de kleppen te bedienen.

 • Levering van grondstoffen beheren

  De inontvangstneming van grondstoffen beheren. Grondstoffen van de leveranciers ontvangen. Controleren op kwaliteit en nauwkeurigheid en ze in het magazijn plaatsen. Ervoor zorgen dat de grondstoffen naar behoren worden bewaard tot ze door de productiedienst worden gevraagd.

 • Chemische ingrediënten voorbereiden

  De ingrediënten voorbereiden volgens de formule, door de chemische bestanddelen zoals loog, oplosmiddel, emulsies, peroxide, te meten en te wegen.

 • Chemische mengers onderhouden

  De apparatuur en mengers bedienen die worden gebruikt voor het mengen van chemische stoffen met als eindproducten goederen die worden gebruikt bij het reinigen, bleken, afwerken van tapijten of ander textiel.

 • Documentatie over de registratie van de partij opstellen

  Rapporten opstellen over de geschiedenis van geproduceerde partijen, rekening houdend met de onbewerkte gegevens en de uitgevoerde tests en met naleving van de GMP-voorschriften van elke partij producten.

 • Parameters van productieprocessen optimaliseren

  De parameters van het productieproces zoals debiet, temperatuur of druk optimaliseren en beheren.

 • Mengtanks vullen

  De mengtank vullen met de chemische ingrediënten, zodat ook het water door de kleppen op de aangegeven markering op de tankwand kan stromen.

Optionele kennis en vaardigheden

dichtheid van oplossingen wijzigen fabrieksapparatuur opslag van gevaarlijk afval materialen voor productie testen omgevingsparameters controleren centrifugerende kracht mixer schoonmaken hefapparatuur bedienen materiaal laden chemische testprocedures beheren een computer gebruiken materiaal lossen mechanica centrifugale afscheiders volgen

Loopbaanperspectief

Het beroep mengselbereider chemie behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB