Beroep medisch specialist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

  • Onderzoekend / Sociaal

Vaardigheden

  • Gezondheidszorgdiensten bieden aan patiënten in de gespecialiseerde geneeskunde

Optionele kennis en vaardigheden

algemene hematologie pathologie bijdragen aan onderwijs in geneeskunde begroting van een zorgeenheid beheren biologische hematologie bedrijfsgeneeskunde klinische chemie psychiatrie vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek pediatrische chirurgie zorg aanbieden voor een groep patiënten met specifieke kenmerken keel, neus en oorheelkunde cardiologie radiotherapie dermatologie en venerologie maxillofaciale, mond- en tandchirurgie klinische neurofysiologie nucleaire geneeskunde klinische geriatrie farmacologie anesthesiologie leiding geven aan een multidisciplinair team dat bij de zorg voor patiënten betrokken is plastische chirurgie vreemde talen gebruiken bij zorg radiologie diagnostische radiologie spoedeisende geneeskunde stomatologie obstetrie en gynaecologie klinische biologie reumatologie heelkunde revalidatiegeneeskunde overdraagbare ziekten vasculaire chirurgie maag-darm-leverziekten immunologie endocrinologie allergologie oogheelkunde zenuw en zielsziekten advies geven over risicovolle zwangerschappen venereologie maxillofaciale chirurgie gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren cardiothoracale chirurgie maatschappij en gezondheid tropische geneeskunde orthopedie medische microbiologie neurologie neurochirurgie longziekten en tuberculose interne geneeskunde dermatologie kindergeneeskunde urologie kinderpsychiatrie gastro-enterologische chirurgie nierziekten