Beroep medisch specialist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Sociaal

Vaardigheden

 • Gezondheidszorgdiensten bieden aan patiënten in de gespecialiseerde geneeskunde

Optionele kennis en vaardigheden

plastische chirurgie cardiothoracale chirurgie orthopedie reumatologie heelkunde zenuw en zielsziekten gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren anesthesiologie diagnostische radiologie dermatologie en venerologie spoedeisende geneeskunde urologie interne geneeskunde gastro-enterologische chirurgie pediatrische chirurgie neurologie vreemde talen gebruiken bij zorg vasculaire chirurgie venereologie maag-darm-leverziekten farmacologie klinische neurofysiologie revalidatiegeneeskunde klinische chemie keel, neus en oorheelkunde maxillofaciale chirurgie vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek klinische geriatrie allergologie longziekten en tuberculose tropische geneeskunde dermatologie endocrinologie bijdragen aan onderwijs in geneeskunde medische microbiologie pathologie oogheelkunde radiologie maatschappij en gezondheid psychiatrie biologische hematologie stomatologie cardiologie begroting van een zorgeenheid beheren klinische biologie maxillofaciale, mond- en tandchirurgie neurochirurgie immunologie nierziekten bedrijfsgeneeskunde leiding geven aan een multidisciplinair team dat bij de zorg voor patiënten betrokken is zorg aanbieden voor een groep patiënten met specifieke kenmerken obstetrie en gynaecologie nucleaire geneeskunde radiotherapie kindergeneeskunde algemene hematologie kinderpsychiatrie overdraagbare ziekten advies geven over risicovolle zwangerschappen

Functietitels

 • Administratief medewerker opleidingsbureau
 • Medisch medewerker informatiecentrum (m/v)
 • (medisch) secretaresse/planner
 • Medisch adviseur
 • Data entry medewerker kankerregistratie
 • Polikliniekassistent m/v
 • Medewerker planningsbureau medische oncologie
 • Medewerker afnamedienst bloedafname m/v
 • Medewerker ondersteunende dienst