Beroep medisch nucleair werker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend
 • Onderzoekend / Sociaal

Kennis

 • Menselijke anatomie
 • Medische oncologie
 • Kindergeneeskunde
 • Stralingsfysica in de gezondheidszorg
 • Empirisch onderbouwde aanpak in de radiografische praktijk
 • Bescherming tegen straling
 • EHBO
 • Radiobiologie
 • Menselijke fysiologie
 • Farmaceutische producten
 • Wetgeving inzake gezondheidszorg
 • Hygiëne in de gezondheidszorg
 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg
 • Medische contraststoffen
 • Medische terminologie

Vaardigheden

 • Organisatorische ethische code naleven
 • Beeldvormingsmateriaal onderhouden
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Medische beelden nabewerken
 • Uit te voeren beeldvormingstechnieken bepalen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Actief luisteren
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Beschermingsprocedures tegen straling toepassen
 • Blootstelling aan straling berekenen
 • Radiologisch informatiesysteem beheren
 • Medischbeeldvormingsmateriaal gebruiken
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Psychologische steun aan patiënten bieden
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Radiologische gezondheidswetenschappen toepassen
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren
 • Patiënten klaarmaken voor beeldvormingsprocedures

Optionele kennis en vaardigheden

voortgang van ziekte identificeren vreemde talen gebruiken bij zorg gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek klinisch onderzoek inzake radiografie uitvoeren ontwikkelingen op het gebied van radiografie radiologische onderzoeken interpreteren medische beelden interpreteren psychologie

Loopbaanperspectief

Het beroep medisch nucleair werker behoort tot de beroepsgroep Fysiotherapeuten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202412100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202422500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag