Beroep medisch maatschappelijk werker

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Ondernemingsbeleid
 • Gezondheidszorg
 • Sociale werktheorie
 • Sociale wetenschappen

Vaardigheden

 • Beschikken over computervaardigheden
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Integratie bevorderen
 • Problemen kritisch behandelen
 • Sociale verandering promoten
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Werken in partnerschap met gebruikers van sociale diensten
 • Antionderdrukkingspraktijken toepassen
 • Stressbestendig zijn
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Casemanagement toepassen
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Conflicten hanteren
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Mentale gezondheid bevorderen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Onderhandelen met gebruikers van sociale diensten
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Professionele identiteit ontwikkelen in sociaal werk
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Wetgeving transparant maken voor gebruikers van sociale diensten
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Sociale problemen voorkomen
 • Actief luisteren
 • Crisisinterventie toepassen
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Activiteiten delegeren
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Geestelijke gezondheidsproblemen identificeren
 • Rekening houden met de sociale invloed van acties op gebruikers van diensten
 • Kinderen ondersteunen die een trauma hebben ervaren
 • Stress in organisaties beheersen
 • Sociale crisissen beheersen
 • Sociale begeleiding bieden
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Socialedienstverleningsprocedures plannen
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Nadenken over praktijken
 • Werken met gemeenschappen
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Empathisch zijn
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Advies geven over geestelijke gezondheid
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Gebruikers van sociale diensten sterker maken
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Sociale werkpakketten regelen

Optionele kennis en vaardigheden

bescherming van jonge personen promoten werken met patronen van psychologisch gedrag ontwikkeling van de jeugd beoordelen welzijn van kinderen ondersteunen gebruikers van sociale diensten ondersteunen aan het einde van hun leven positieve instelling van jongeren ondersteunen psychologische ontwikkeling van jongeren

Loopbaanperspectief

Het beroep medisch maatschappelijk werker behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag