Beroep medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Sociaal

Kennis

 • Medische terminologie
 • Pathologie
 • Kindergeneeskunde
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Empirisch onderbouwde aanpak in de radiografische praktijk
 • Farmaceutische producten
 • Medische contraststoffen
 • Gegevenssystemen inzake gezondheidszorg
 • EHBO
 • Radiobiologie
 • Wetgeving inzake gezondheidszorg
 • Psychologie
 • Menselijke anatomie
 • Stralingsfysica in de gezondheidszorg
 • Medische oncologie
 • Bescherming tegen straling
 • Hygiëne in de gezondheidszorg
 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg

Vaardigheden

 • Uit te voeren beeldvormingstechnieken bepalen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Aanvragen voor beeldvormingsonderzoeken interpreteren
 • Beeldvormingsmateriaal onderhouden
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Organisatorische ethische code naleven
 • Blootstelling aan straling berekenen
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Integratie bevorderen
 • Radiologisch informatiesysteem beheren
 • Actief luisteren
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Radiologische gezondheidswetenschappen toepassen
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Patiënten klaarmaken voor beeldvormingsprocedures
 • Beschermingsprocedures tegen straling toepassen
 • Naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren
 • Medischbeeldvormingsmateriaal gebruiken
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Medische beelden nabewerken
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Omgaan met leveranciers van verzorgingsmateriaal
 • Psychologische steun aan patiënten bieden
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Informatie geven

Optionele kennis en vaardigheden

beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers voortgang van ziekte identificeren vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek menselijke fysiologie radiologische onderzoeken interpreteren pedagogie orthopedie epidemiologie klinisch onderzoek inzake radiografie uitvoeren farmacologie lesinhoud voorbereiden ontwikkelingen op het gebied van radiografie voorlichten over preventie van ziekte lezingen geven medische beelden interpreteren gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren vreemde talen gebruiken bij zorg

Functietitels

 • Medisch nucleair werker
 • Beeldvormende en/of therapeutisch mbb'ers
 • Hoofd mbb'er in de screening se den bosch
 • Ervaren senior beeldvormend mbb’ers
 • Mbb'er in de screening (regio 't gooi)
 • Medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (mbb