Beroep medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Sociaal

Kennis

 • Medische oncologie
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Wetgeving inzake gezondheidszorg
 • Psychologie
 • Stralingsfysica in de gezondheidszorg
 • Empirisch onderbouwde aanpak in de radiografische praktijk
 • Menselijke anatomie
 • Kindergeneeskunde
 • Radiobiologie
 • EHBO
 • Medische contraststoffen
 • Farmaceutische producten
 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg
 • Hygiëne in de gezondheidszorg
 • Gegevenssystemen inzake gezondheidszorg
 • Bescherming tegen straling
 • Pathologie
 • Medische terminologie

Vaardigheden

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Radiologisch informatiesysteem beheren
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Informatie geven
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Aanvragen voor beeldvormingsonderzoeken interpreteren
 • Medische beelden nabewerken
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Radiologische gezondheidswetenschappen toepassen
 • Organisatorische ethische code naleven
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Patiënten klaarmaken voor beeldvormingsprocedures
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Beschermingsprocedures tegen straling toepassen
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Beeldvormingsmateriaal onderhouden
 • Medischbeeldvormingsmateriaal gebruiken
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Actief luisteren
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Uit te voeren beeldvormingstechnieken bepalen
 • Integratie bevorderen
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Blootstelling aan straling berekenen
 • Omgaan met leveranciers van verzorgingsmateriaal
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Psychologische steun aan patiënten bieden
 • Gezondheidsvoorlichting bieden

Optionele kennis en vaardigheden

lezingen geven advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers ontwikkelingen op het gebied van radiografie beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren radiologische onderzoeken interpreteren vreemde talen gebruiken bij zorg lesinhoud voorbereiden menselijke fysiologie medische beelden interpreteren klinisch onderzoek inzake radiografie uitvoeren voorlichten over preventie van ziekte farmacologie pedagogie voortgang van ziekte identificeren vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren orthopedie epidemiologie