Beroep medisch-archiefmedewerker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Ondernemend

Kennis

 • Gezondheidszorg
 • Beheer van gezondheidsgegevens
 • Medische terminologie
 • Medische informatica
 • Klinische codering
 • Wetgeving inzake gezondheidszorg
 • Professionele documentatie in de gezondheidszorg
 • Gegevensopslag
 • Gegevensbank
 • Administratieve taken in een medische omgeving
 • Ict-documentbeheer

Vaardigheden

 • Patiëntengegevens leveren
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Algemene gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzamelen
 • Digitale archieven beheren
 • Medische problemen vertonen
 • Medische dossiers van patiënten identificeren
 • Typen op elektronische apparaten
 • Statistische gegevens over medische dossiers verzamelen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Dossiers archiveren van gebruikers van gezondheidszorg
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Elektronische systemen gebruiken voor het beheer van gezondheidsgegevens
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Back-ups maken
 • Vertrouwelijkheid van gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzekeren
 • Klinische coderingsprocedures uitvoeren
 • Gegevens verwerken

Optionele kennis en vaardigheden

klantendiensten vragen van patiënten beantwoorden in vreemde talen communiceren met zorgverleners biologische monsters naar het laboratorium sturen effectief communiceren in de gezondheidszorg een computer gebruiken deelnemen aan controleactiviteiten van medische gegevens farmacologie papierwerk afhandelen communiceren met klanten zorgen voor gepaste administratie van afspraken werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg medische studies communicatietechnieken gebruiken medische gegevens van patiënten controleren medische informatie invoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep medisch-archiefmedewerker behoort tot de beroepsgroep Medisch vakspecialisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202411300  hoog
verwachte baanopeningen tot 202416400  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld