Beroep medisch-archiefmedewerker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Sociaal

Kennis

 • Gegevensopslag
 • Wetgeving inzake gezondheidszorg
 • Medische informatica
 • Professionele documentatie in de gezondheidszorg
 • Gegevensbank
 • Klinische codering
 • Administratieve taken in een medische omgeving
 • Medische terminologie
 • Ict-documentbeheer
 • Beheer van gezondheidsgegevens
 • Gezondheidszorg

Vaardigheden

 • Algemene gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzamelen
 • Typen op elektronische apparaten
 • Gegevens verwerken
 • Back-ups maken
 • Digitale archieven beheren
 • Medische dossiers van patiënten identificeren
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Elektronische systemen gebruiken voor het beheer van gezondheidsgegevens
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Klinische coderingsprocedures uitvoeren
 • Vertrouwelijkheid van gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzekeren
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Dossiers archiveren van gebruikers van gezondheidszorg
 • Medische problemen vertonen
 • Statistische gegevens over medische dossiers verzamelen
 • Patiëntengegevens leveren

Optionele kennis en vaardigheden

deelnemen aan controleactiviteiten van medische gegevens medische informatie invoeren klantendiensten biologische monsters naar het laboratorium sturen effectief communiceren in de gezondheidszorg farmacologie vragen van patiënten beantwoorden communicatietechnieken gebruiken in vreemde talen communiceren met zorgverleners werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg medische studies papierwerk afhandelen zorgen voor gepaste administratie van afspraken medische gegevens van patiënten controleren een computer gebruiken communiceren met klanten