Beroep medisch-archiefmedewerker

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Health care system
 • Health records management
 • Medical terminology
 • Medical informatics
 • Clinical coding
 • Health care legislation
 • Professional documentation in health care
 • Data storage
 • Database
 • Administrative tasks in a medical environment
 • Document management

Vaardigheden

 • Deliver case notes
 • Work in multidisciplinary health teams
 • Collect healthcare user's general data
 • Manage digital archives
 • Display medical problems
 • Identify patients' medical records
 • Type on electronic devices
 • Collect statistics on medical records
 • Apply organisational techniques
 • Adhere to organisational guidelines
 • Archive healthcare users' records
 • Follow clinical guidelines
 • Use electronic health records management system
 • Manage healthcare users' data
 • Comply with quality standards related to healthcare practice
 • Perform backups
 • Maintain healthcare user data confidentiality
 • Perform clinical coding procedures
 • Process data

Optionele kennis en vaardigheden

klantendiensten vragen van patiënten beantwoorden in vreemde talen communiceren met zorgverleners biologische monsters naar het laboratorium sturen effectief communiceren in de gezondheidszorg een computer gebruiken deelnemen aan controleactiviteiten van medische gegevens farmacologie papierwerk afhandelen communiceren met klanten zorgen voor gepaste administratie van afspraken werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg medische studies communicatietechnieken gebruiken medische gegevens van patiënten controleren medische informatie invoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep medisch-archiefmedewerker behoort tot de beroepsgroep Medisch vakspecialisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202411300  hoog
verwachte baanopeningen tot 202416400  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld