Beroep Mediainterviewer

Een media-interviewer vergaart informatie door personen gericht vragen te stellen. Daarbij zijn het onderwerp en het doel van het interview in samenspraak met de opdrachtgever vooraf vastgesteld en een media-interviewer bespreekt dit met de persoon die hij of zij gaat interviewen. Dit doet hij of zij in kader van televisie- en radioprogramma's. Een media-interviewer stelt zoveel mogelijk open vragen, luistert aandachtig, maakt samenvattingen en vraagt door indien iets niet helder is. Hij of zij bewaakt het oorspronkelijke gespreksonderwerp, wanneer de geïnterviewde daar teveel van afwijkt, stuurt de media-interviewer hem of haar bij. Een media-interviewer geeft na afloop de geïnterviewde de kans om het uitgewerkte interview voorafgaand aan de publicatie in te zien. Een media-interviewer werkt samen met een cameraman en geluidsman.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Artistiek / Ondernemend

Taken mediainterviewer

 • Informatie vergaren door het houden van vraaggesprekken ten behoeve van televisie- en radioprogramma's.
 • Vooraf het onderwerp en het doel in samenspraak met de opdrachtgever vaststellen.
 • Het onderwerp en het doel bespreken met de geïnterviewde.
 • Tijdens het interview open vragen stellen, luisteren, samenvatten en doorvragen.
 • Het bewaken van de rode draad in het interview en zonnodig bijsturen.
 • Samenwerken met cameraman en geluidsman.
 • De geïnterviewde de kans geven om het interview na bewerking te bekijken voordat het gepubliceerd wordt.

Gerelateerde beroepen film, radio, tv, theater

 • Acteur
 • Bediener mengpaneel
 • Bediener opnameapparatuur
 • Bediener radar- of zendapparatuur
 • Bediener radioapparatuur
 • Bediener studioapparatuur
 • Beeldtechnicus
 • Bioscoop-operateur
 • Cameraman, -vrouw
 • Fotolaborant ontwikkelcentrale
 • Geluids- en lichttechnicus
 • Geluidstechnicus audio-visuele sector
 • Lichttechnicus podium en evenementen
 • Omroeper radio, televisie, andere media
 • Producer film, toneel, media
 • Productpromoter
 • Regieassistente, scriptcontinuïteit
 • Regisseur film, toneel, media
 • Reparateur camera- en fotoapparatuur
 • Theaterprogrammaverkoper
 • Toneel- of studiocostumière
 • Toneelknecht
 • Toneelontwerper, tribuneontwerper

Loopbaanperspectief

Het beroep Mediainterviewer behoort tot de beroepsgroep Journalisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242800  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20243700  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  hoog