Beroep mediabuyer

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Mediabuyer: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

 • Soorten media

  De middelen voor massacommunicatie, zoals televisie, tijdschriften en radio, die de meerderheid van het publiek bereiken en beïnvloeden.

 • Mediaplanning

  Het proces waarbij de beste media worden geselecteerd om de doelstellingen van de marketing- en de reclamestrategie te verwezenlijken teneinde het product of de dienst van een klant te promoten. Het proces omvat onderzoek naar doelgroepen, frequentie van reclame, bugetten en mediaplatforms.

Vaardigheden

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Verkoopcijfers van producten bestuderen

  Verzamelen en analyseren van verkoopniveaus van producten en diensten om deze informatie te gebruiken voor het bepalen van de bij de volgende partijen te produceren hoeveelheden, feedback van klanten, prijsontwikkelingen en de efficiëntie van verkoopmethoden.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Met leveranciers over voorwaarden onderhandelen

  De leveranciers identificeren en met hen samenwerken om de kwaliteit van het aanbod te garanderen en dat de beste prijs is onderhandeld.

 • Reclameruimte kopen

  Verschillende verkooppunten analyseren om de meest geschikte reclameruimte voor het product of de dienst te kopen, zoals kranten, posters en advertenties. Onderhandelen over voorwaarden, prijzen en opvolging van de levering van de aangekochte deal.

 • Voldoen aan de verwachtingen van het doelpubliek

  Onderzoek voeren naar de behoeften en verwachtingen van de doelgroep om het thema van het programma te bereiken.

 • Argumenten overtuigend aanbrengen

  Argumenten presenteren tijdens onderhandelingen of debatten, of deze schriftelijk opmaken, op een overtuigende manier om de meeste steun te krijgen voor de zaak die de spreker of schrijver vertegenwoordigt.

 • Contracten beheren

  Onderhandelen over de termijnen, voorwaarden, kosten en andere specificaties van een contract, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en juridisch afdwingbaar zijn. Toezien op de uitvoering van het contract, eventuele wijzigingen overeenkomen en documenteren.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

Optionele kennis en vaardigheden

kooptrends van consumenten analyseren online-communityplan ontwikkelen reclamecampagnes evalueren online communicatie beheren onderhandelen over inkoopvoorwaarden onderzoek naar mediakanalen uitvoeren mediastudies onderzoekcijfers van de mediasector volgen mediaplannen opstellen vraaggesprekken documenteren mediaschema's opstellen analyses gebruiken voor commerciële doeleinden conclusies trekken uit resultaten van marktonderzoek marketingprincipes reclametechnieken peilingstechnieken reclamecampagnes coördineren demografie

Loopbaanperspectief

Het beroep mediabuyer behoort tot de beroepsgroep Adviseurs marketing, public relations en sales. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20244000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410800  erg laag
verwachte baanopeningen tot 202414800  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB