Beroep medewerker visproductie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Medewerker visproductie: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Visverwerkende apparatuur bedienen

  Bedienen van apparatuur voor het inblikken, drogen, invriezen, roken, onder hoge druk verwerken van vis, of andere soorten verwerking van vis volgens vastgestelde procedures.

 • Snijapparatuur onderhouden

  Onderhoud van de snijapparatuur (messen, snijders en andere elementen).

 • Vis fileren

  Vis of delen van vis tot filets en kleinere stukken snijden.

 • Gezondheids-, veiligheids- en hygiënewetgeving op het gebied van voedsel naleven

  De veiligheid en de hygiëne van levensmiddelen in acht nemen bij de bereiding, vervaardiging, verwerking, opslag, distributie en levering van levensmiddelen.

 • Gereedschappen voor het snijden van voedsel gebruiken

  Producten snijden, schillen of raspen met behulp van messen en/of schil- of snijwerktuigen in overeenstemming met de richtlijnen.

 • Koelprocessen voor voedingsmiddelen uitvoeren

  Processen voor het koelen, invriezen en koelen uitvoeren van levensmiddelen zoals fruit en groenten, vis, vlees, catering voedsel. Bereiden van levensmiddelen voor langere perioden van opslag of half-voorbereide levensmiddelen. De veiligheid en voedingswaarde van bevroren goederen waarborgen en de producten in stand houden overeenkomstig de gespecificeerde temperaturen.

 • Kettingzagen gebruiken

  Mechanische kettingzagen bedienen die worden aangedreven door elektriciteit, perslucht of benzine.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Visdelen verwijderen

  Verwijder darmen, koppen en staarten voor de productie van vis en zeevruchten.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Volgens recept werken

  Het uitvoeren van taken in de voedselbereiding volgens recept of specificatie om de kwaliteit van de ingrediënten te behouden en te zorgen dat het recept accuraat wordt nagebootst. Selecteren van de juiste materialen om het recept te volgen, rekening houdend met de huidige situatie.

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

 • Vis verpakken

  De vis verpakken in specifieke bakken en compartimenten na de bereiding en opmaak van de vis. Voorbereiden van de te verschepen vis en verder behandelen in de toeleveringsketen.

 • Gekaakte vis wassen

  Gekaakte vis wassen in koud water, hem afspoelen, hem afborstelen in een machine, of een combinatie van deze technieken toepassen.

 • Kwaliteit van producten op een productielijn controleren

  Controleer producten voor kwaliteit op de productielijn en verwijder defecte producten vóór en na de verpakking.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen

  Toezicht houden op alle personeelsleden en processen om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. De afstemming van deze vereisten op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van de onderneming melden en ondersteunen.

 • Koeling van voedingsmiddelen in de toeleveringsketen waarborgen

  Verschillende procedures toepassen om de temperatuur van levensmiddelen en producten in elk stadium van de productie- en toeleveringsketen in stand te houden.

 • Zware gewichten tillen

  Zware gewichten tillen en toepassen van ergonomische tiltechnieken om beschadiging van het lichaam te voorkomen.

 • Bevriezingsprocessen bewaken

  Bewaken van bevriezingsprocessen om er zeker van te zijn dat het product voldoende is ingevroren. Het beoordelen van temperatuurniveaus en het waarborgen van energie-efficiëntie en productkoeling.

 • Sterke geuren verdragen

  Een sterke geur tolereren afkomstig van waren die tijdens de productie worden verwerkt.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken

  Schone machines die worden gebruikt voor de productie van levensmiddelen of dranken. Zorg voor passende oplossingen voor het schoonmaken. Zij bereiden alle onderdelen voor en zorgen ervoor dat ze schoon genoeg zijn om afwijkingen of fouten in het productieproces te vermijden.

Optionele kennis en vaardigheden

omgaan met collega’s levensmiddelenafval afvoeren team leiden hygiëne waarborgen installaties voor voedselproductie inrichten heftrucks bedienen visproducten bewaren zorgen voor esthetiek van voedingsmiddelen anatomie van dieren voor voedselproductie pathogene micro-organismen in voedingsmiddelen kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren voorraad van goederen in productie bijhouden monsters etiketteren productielijn voor het inblikken van voedsel processen voor de dehydratie van voedsel omgaan met managers voedselverwerkende praktijken efficiënt aanpassen biotechnologie wetgeving voor producten van dierlijke oorsprong hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne ingrediënten voor voedselproductie toevoegen beschikken over computervaardigheden kleurverschillen aangeven voedingsingrediënten mengen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie

Loopbaanperspectief

Het beroep medewerker visproductie behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB