Beroep medewerker visinblikkerij

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Opslag van voedingsmiddelen
 • Bewaren van voedsel

Vaardigheden

 • Goede productiepraktijken toepassen
 • Visdelen verwijderen
 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken
 • Conserveringsbehandelingen toepassen
 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Gekaakte vis wassen
 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen
 • Kleurverschillen aangeven
 • Vis verpakken
 • Hygiëne waarborgen
 • Snijapparatuur onderhouden
 • Ingrediënten voor voedselproductie toevoegen
 • Kwaliteit van producten op een productielijn controleren
 • Sterke geuren verdragen
 • Visproducten bewaren
 • Koelprocessen voor voedingsmiddelen uitvoeren
 • Gereedschappen voor het snijden van voedsel gebruiken
 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking monsters etiketteren wetgeving voor producten van dierlijke oorsprong omgaan met managers omgaan met collega’s geschikte ingrediënten selecteren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie niet-levensmiddelenafval in de levensmiddelenindustrie afvoeren zorgen voor esthetiek van voedingsmiddelen voedingsmiddelen etiketteren voedselverwerkende praktijken efficiënt aanpassen vis fileren warmtebehandeling toepassen levensmiddelenafval afvoeren wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne installaties voor voedselproductie inrichten