Beroep medewerker verzorgingshuis

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Sociaal

Kennis

 • Sociale wetenschappen
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Ondernemingsbeleid
 • Klantendiensten
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector

Vaardigheden

 • Stressbestendig zijn
 • Sociale verandering promoten
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Actief luisteren
 • Gebruikers van sociale diensten ondersteunen bij het beheer van vaardigheden
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Werken met gemeenschappen
 • Integratie bevorderen
 • Benadeelde of misbruikte gebruikers van sociale diensten ondersteunen
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Gezondheid van gebruikers van een dienst controleren
 • Gebruikers van sociale diensten ondersteunen om thuis te wonen
 • Sociale crisissen beheersen
 • Gebruikers van diensten verwijzen naar gemeenschapsmiddelen
 • Risicobeoordeling uitvoeren van gebruikers van sociale diensten
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Activiteiten delegeren
 • Stress in organisaties beheersen
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Privacy van gebruikers van diensten bewaren
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Wetgeving inzake sociale diensten naleven
 • Conflicten hanteren
 • Sociale problemen voorkomen
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Gebruikers van sociale diensten ondersteunen aan het einde van hun leven
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Gebruikers van sociale dienstverlening met lichamelijke handicaps helpen
 • Gebruikers van sociale diensten helpen bij het formuleren van klachten
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Positieve instelling van gebruikers van sociale diensten ondersteunen
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Gebruikers van sociale diensten stimuleren hun onafhankelijkheid te bewaren in dagelijkse activiteiten
 • Sociale begeleiding bieden
 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het gebruik van technologische hulpmiddelen
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Vertrouwen van gebruikers van diensten behouden
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Empathisch zijn
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden
 • Gebruikers van sociale diensten met specifieke communicatiebehoeften ondersteunen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Personen met een handicap helpen om deel te nemen aan gemeenschapsactiviteiten
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Organisatorische technieken gebruiken

Loopbaanperspectief

Het beroep medewerker verzorgingshuis behoort tot de beroepsgroep Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202444600  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202427000  laag
verwachte baanopeningen tot 202471500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog