Beroep medewerker veiligheid luchtvaart

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Kader voor een veiligheidsbeheersysteem
 • Luchtvaartnormen en aanbevolen praktijken
 • Veiligheidsvoorschriften op luchthavens
 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen bij transport
 • Veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart

Vaardigheden

 • Zorgen voor gegevensbescherming bij luchtvaartactiviteiten
 • Veiligheidsinformatieanalyses uitvoeren
 • Veiligheidsbeheerssystemen implementeren
 • In noodsituaties evacuaties van de luchthaven uitvoeren
 • Voldoen aan de normen van nationale en internationale veiligheidsprogramma’s
 • In een luchtvaartteam werken
 • Veiligheidsincidenten op luchthavens melden
 • Veiligheidsrisico’s op luchthavens identificeren
 • Ethische gedragscode bij vervoersdiensten volgen
 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken
 • Codes voor goede praktijken voor de veiligheid van de luchtvaart volgen
 • Alert blijven

Optionele kennis en vaardigheden

betrouwbaar handelen intercultureel bewustzijn tonen stressbestendig zijn werkomgeving op luchthavens conflictbeheersing toepassen aanpassen aan veranderende situaties

Loopbaanperspectief

Het beroep medewerker veiligheid luchtvaart behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld