Beroep medewerker veiligheid luchtvaart

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Medewerker veiligheid luchtvaart: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kader voor een veiligheidsbeheersysteem

  De verschillende soorten inhoud in een kader voor een veiligheidsbeheersysteem, dat ook betrekking moet hebben op het veiligheidsbeleid en de doelstellingen, het veiligheidsrisicobeheer, de waarborging van de veiligheid en de bevordering van de veiligheid.

 • Luchtvaartnormen en aanbevolen praktijken

  Kennis hebben van de officiële normen en aanbevolen praktijken van de ICAO die zijn ontworpen om bij te dragen aan het risicobeheer voor de luchtvaartveiligheid om het aantal ongevallen en incidenten in de luchtvaart te verminderen.

 • Veiligheidsvoorschriften op luchthavens

  Kennis hebben van de veiligheidsvoorschriften en -instructies op luchthavens.

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen bij transport

  Het geheel van regels, procedures en voorschriften met betrekking tot gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van ongevallen of incidenten in het vervoer.

 • Veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart

  Het geheel van wet- en regelgevingen dat van toepassing is op het gebied van de burgerluchtvaart op regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau. Inzicht hebben in de regelgevingen die erop gericht zijn burgers te allen tijde te beschermen in de burgerluchtvaart; ervoor zorgen dat exploitanten, burgers en organisaties zich aan deze regels houden.

Vaardigheden

 • Zorgen voor gegevensbescherming bij luchtvaartactiviteiten

  Ervoor zorgen dat gevoelige informatie beschermd wordt en alleen voor veiligheidsgerelateerde doeleinden in de luchtvaart wordt gebruikt.

 • Veiligheidsinformatieanalyses uitvoeren

  Verschillende veiligheidsdatabanken gebruiken voor het uitvoeren van analyses van informatie over daadwerkelijke of potentiële bedreigingen voor de veiligheid.

 • Veiligheidsbeheerssystemen implementeren

  Veiligheidsbeheersystemen implementeren in overeenstemming met de kaders van de staat betreffende de luchtvaart, zoals vliegende vliegtuigen en helikopters, het ontwerp van vliegtuigen en het verlenen van luchtverkeersdiensten.

 • In noodsituaties evacuaties van de luchthaven uitvoeren

  Assisteren bij de evacuatie van luchthavenpassagiers, personeel en bezoekers in noodsituaties.

 • Voldoen aan de normen van nationale en internationale veiligheidsprogramma’s

  Voldoen aan nationale en internationale veiligheidsnormen, bijvoorbeeld in de luchtvaart. Voldoen aan de normen van nationale en internationale veiligheidsprogramma’s.

 • In een luchtvaartteam werken

  Werk vol vertrouwen in een groep in de algemene luchtvaartdiensten, waarbij elk individu op zijn eigen bevoegdheidsniveau actief is om een gemeenschappelijk doel te bereiken, zoals een goede interactie met de klant, veiligheid van de luchtvaart en het onderhoud van luchtvaartuigen.

 • Veiligheidsincidenten op luchthavens melden

  Uitgebreide verslagen opstellen over beveiligingsincidenten in luchthavens, zoals de bewaring van weerspannige reizigers, de inbeslagname van bagage of het beschadigen van de eigendom van de luchthaven.

 • Veiligheidsrisico’s op luchthavens identificeren

  Bedreigingen van de veiligheid op de luchthaven in kaart brengen en procedures toepassen om deze op een snelle, veilige en efficiënte manier tegen te gaan.

 • Ethische gedragscode bij vervoersdiensten volgen

  Transportdiensten verrichten volgens aanvaarde beginselen van goed en fout. Dit omvat beginselen van eerlijkheid, transparantie en onpartijdigheid.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Codes voor goede praktijken voor de veiligheid van de luchtvaart volgen

  Codes voor goede praktijken voor de veiligheid van de luchtvaart volgen. Richtsnoeren volgen om te voldoen aan de vereisten van de normen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (International Civil Aviation Organization's Standards - ICAO), andere veiligheidsvereisten voor de luchtvaart en de vastgestelde beste praktijken.

 • Alert blijven

  Te allen tijde gefocust en alert blijven; snel reageren in geval van onverwachte gebeurtenissen. Zich concentreren en niet af laten leiden bij het uitvoeren van een taak over een lange periode.

Optionele kennis en vaardigheden

betrouwbaar handelen intercultureel bewustzijn tonen stressbestendig zijn werkomgeving op luchthavens conflictbeheersing toepassen aanpassen aan veranderende situaties

Loopbaanperspectief

Het beroep medewerker veiligheid luchtvaart behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB