Beroep medewerker thuiszorg

Op zoek naar informatie over een specifiek beroep? De 123test beroepengids is een lijst van de meest voorkomende en actuele beroepen in Nederland. Je vindt op deze pagina alles over het beroep medewerker thuiszorg. Voor de volledige lijst kijk je op Beroepengids.

 • Medewerker thuiszorg
Een medewerker thuiszorg helpt en ondersteunt ouderen, zieken en gehandicapten thuis bij het dagelijks leven. Taken die worden uitgevoerd zijn bijv. huishoudelijke werkzaamheden (bedden opmaken, de was doen, afwassen) en het bereiden van maaltijden. Ze kunnen ook cliënten en hun familie adviseren over zaken zoals voeding, hygiëne en huishoudelijke hulpmiddelen.

Taken

 • Ondersteunt de zorgvrager thuis bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), waaronder eten, drinken, persoonlijke hygiëne en kleden, wassen en huishoudelijke financiën.
 • Verricht huishoudelijke werkzaamheden, zoals koken en boodschappen doen.
 • Voert (onder supervisie van verpleegkundigen of fysiotherapeuten) zorggerelateerde taken uit, bijvoorbeeld ten behoeve van de vitaliteit van de zorgbehoeftige.
 • Dient medicatie toe, oraal, rectaal, subcutaan en intramusculair.
 • Vervoert of vergezelt cliënten naar locaties buitenshuis.
 • Geeft voorlichting aan de familie over het verlenen van mantelzorg.
 • Signaleert en rapporteert veranderingen in de toestand van de zorgvrager in het licht van de geleverde diensten.
 • Stelt individuele begeleidings- en verzorgingsprogramma's op.
 • Plant en verzorgt activiteiten om de fysieke, sociale, emotionele en intellectuele ontwikkeling van de zorgvrager te bevorderen.
 • Stelt dossiers op over de conditie en ontwikkeling van cliënten en de geleverde zorg/diensten en houdt deze dossiers bij.
 • Overlegt met ander gezondheidkundig personeel over de cliënt.
 • Houdt gezondheidkundige hulpmiddelen steriel en in orde.

Past het beroep medewerker thuiszorg bij jou?

Wil je weten of het beroep medewerker thuiszorg bij je past? Doe dan de professionele beroepskeuzetest die ook wordt gebruikt door loopbaanadviseurs. In de rapportage van de professionele beroepskeuzetest kun je zien of je over de juiste persoonlijkheidskenmerken beschikt voor het beroep medewerker thuiszorg. Ook kun je zien welke andere beroepen bij je persoonlijkheid passen. Voor deze professionele beroepskeuzetest wordt wel een vergoeding gevraagd.

Terug naar de beroepenlijst.