Beroep Medewerker thuiszorg

 • Shutterstock.com
  Medewerker thuiszorg

Een medewerker thuiszorg helpt en ondersteunt ouderen, zieken en gehandicapten thuis bij het dagelijks leven. Taken die worden uitgevoerd zijn bijv. huishoudelijke werkzaamheden (bedden opmaken, de was doen, afwassen) en het bereiden van maaltijden. Ze kunnen ook cliënten en hun familie adviseren over zaken zoals voeding, hygiëne en huishoudelijke hulpmiddelen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Realistisch
 • Ondernemend / Conventioneel

Taken medewerker thuiszorg

 • Ondersteunt de zorgvrager thuis bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), waaronder eten, drinken, persoonlijke hygiëne en kleden, wassen en huishoudelijke financiën.
 • Verricht huishoudelijke werkzaamheden, zoals koken en boodschappen doen.
 • Voert (onder supervisie van verpleegkundigen of fysiotherapeuten) zorggerelateerde taken uit, bijvoorbeeld ten behoeve van de vitaliteit van de zorgbehoeftige.
 • Dient medicatie toe, oraal, rectaal, subcutaan en intramusculair.
 • Vervoert of vergezelt cliënten naar locaties buitenshuis.
 • Geeft voorlichting aan de familie over het verlenen van mantelzorg.
 • Signaleert en rapporteert veranderingen in de toestand van de zorgvrager in het licht van de geleverde diensten.
 • Stelt individuele begeleidings- en verzorgingsprogramma's op.
 • Plant en verzorgt activiteiten om de fysieke, sociale, emotionele en intellectuele ontwikkeling van de zorgvrager te bevorderen.
 • Stelt dossiers op over de conditie en ontwikkeling van cliënten en de geleverde zorg/diensten en houdt deze dossiers bij.
 • Overlegt met ander gezondheidkundig personeel over de cliënt.
 • Houdt gezondheidkundige hulpmiddelen steriel en in orde.

Gerelateerde beroepen persoonlijke verzorging