Beroep medewerker suikerfabriek

Medewerker suikerfabriek: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Chemische aspecten van suiker

  Chemische aspecten en samenstelling van suiker om recepten te wijzigen en klanten genotservaringen te bieden.

 • Enzymatische verwerking

  Enzymatische processen die worden gebruikt bij de productie van levensmiddelen en andere industriële biotechnologische processen.

 • Soorten suikers

  Verscheidenheid aan suikers en zetmeel uit verschillende grondstoffen. Verschillen in textuur en het niveau van zoetheid die worden verkregen door een welbepaalde hoeveelheid van het geraffineerde product.

Vaardigheden

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

 • Centrifugale afscheiders volgen

  Bedienen en volgen van centrifugale afscheiders.

 • Suikerraffinage meten

  Het meten van de verfijning van suikers.

 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken

  Schone machines die worden gebruikt voor de productie van levensmiddelen of dranken. Zorg voor passende oplossingen voor het schoonmaken. Zij bereiden alle onderdelen voor en zorgen ervoor dat ze schoon genoeg zijn om afwijkingen of fouten in het productieproces te vermijden.

 • Apparatuur demonteren

  Apparatuur demonteren met gebruik van handgereedschap om de apparatuur te reinigen en regelmatig onderhoud uit te voeren.

 • Schoonmaaktaken uitvoeren

  Schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren zoals verwijdering van afval, stofzuigen, het legen van de vuilnisbakken en de algemene schoonmaak van de werkruimte. De schoonmaakactiviteiten moeten indien nodig voldoen aan de voorschriften inzake gezondheid en veiligheid.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Machines voor maiszetmeelextractie bedienen

  Machines voor maïszetmeelextractie bedienen, de juiste procedures volgen en de geëxtraheerde elementen en glucose van het proces verzamelen.

 • Gezondheids-, veiligheids- en hygiënewetgeving op het gebied van voedsel naleven

  De veiligheid en de hygiëne van levensmiddelen in acht nemen bij de bereiding, vervaardiging, verwerking, opslag, distributie en levering van levensmiddelen.

 • Uniformiteit van suiker volgen

  Controleren of de suiker en de gecentrifugeerde producten uniform zijn en voldoen aan de kwaliteitsnormen.

 • Omgaan met productscheiding in de suikerindustrie

  Omgaan met de producten die worden gescheiden door centrifugemachines zoals wasmelasse, moederloog (siroop) en de suikerkristallen. De producten in verschillende recipiënten verpakken, afhankelijk van hun kenmerken.

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Voedselveiligheidscontroles uitvoeren

  Voedselveiligheidscontroles uitvoeren om de naleving van de eisen, voorschriften en andere goede praktijken bij de productie van levensmiddelen te waarborgen.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

Optionele kennis en vaardigheden

installaties voor voedselproductie inrichten zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie omgaan met managers opslag van voedingsmiddelen financiële draagkracht in een voedselverwerkend team werken wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne omgaan met collega’s bewaren van voedsel betrouwbaar handelen levensmiddelenafval afvoeren dichtheid van vloeistoffen meten

Loopbaanperspectief

Het beroep medewerker suikerfabriek behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB