Beroep medewerker suikerfabriek

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Enzymatische verwerking

Vaardigheden

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen
 • Centrifugale afscheiders volgen
 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken
 • Apparatuur demonteren
 • Schoonmaaktaken uitvoeren
 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen
 • Goede productiepraktijken toepassen
 • Gezondheids- veiligheids- en hygiënewetgeving op het gebied van voedsel naleven
 • Uniformiteit van suiker volgen
 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Voedselveiligheidscontroles uitvoeren
 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

installaties voor voedselproductie inrichten zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie omgaan met managers opslag van voedingsmiddelen financiële draagkracht in een voedselverwerkend team werken wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne omgaan met collega’s bewaren van voedsel betrouwbaar handelen levensmiddelenafval afvoeren dichtheid van vloeistoffen meten