Beroep medewerker suikerfabriek

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Enzymatische verwerking

Vaardigheden

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen
 • Centrifugale afscheiders volgen
 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken
 • Apparatuur demonteren
 • Schoonmaaktaken uitvoeren
 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen
 • Goede productiepraktijken toepassen
 • Gezondheids- veiligheids- en hygiënewetgeving op het gebied van voedsel naleven
 • Uniformiteit van suiker volgen
 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Voedselveiligheidscontroles uitvoeren
 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

installaties voor voedselproductie inrichten zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie omgaan met managers opslag van voedingsmiddelen financiële draagkracht in een voedselverwerkend team werken wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne omgaan met collega’s bewaren van voedsel betrouwbaar handelen levensmiddelenafval afvoeren dichtheid van vloeistoffen meten

Loopbaanperspectief

Het beroep medewerker suikerfabriek behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld