Beroep medewerker stralingsbescherming

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Pollution prevention
 • Environmental legislation
 • Nuclear physics
 • Nuclear legislation
 • Radioactive contamination
 • Nuclear energy
 • Radiation physics in healthcare
 • Radiation protection

Vaardigheden

 • Perform risk analysis
 • Monitor radiation levels
 • Design strategies for nuclear emergencies
 • Follow nuclear plant safety precautions
 • Advise on pollution prevention
 • Use personal protection equipment
 • Ensure compliance with environmental legislation
 • Calculate exposure to radiation
 • Ensure compliance with radiation protection regulations
 • Respond to nuclear emergencies
 • Monitor nuclear power plant systems
 • Instruct employees on radiation protection
 • Develop radiation protection strategies
 • Apply radiation protection procedures

Optionele kennis en vaardigheden

naleving van het overheidsbeleid inspecteren verontreiniging vermijden besmettingen beoordelen verontreiniging onderzoeken veiligheidsstrategieën testen naleving van richtlijnen voor gevaarlijk afval controleren vervuiling onderzoeken wetgeving inzake verontreiniging voorschriften over blootstelling aan besmetting verwijdering van radioactieve stoffen controleren

Loopbaanperspectief

Het beroep medewerker stralingsbescherming behoort tot de beroepsgroep Fysiotherapeuten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202412100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202422500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag