Beroep medewerker stralingsbescherming

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Ondernemend
 • Onderzoekend / Conventioneel

Kennis

 • Preventie van verontreiniging
 • Milieuwetgeving
 • Kernfysica
 • Nucleaire wetgeving
 • Radioactieve besmetting
 • Kernenergie
 • Stralingsfysica in de gezondheidszorg
 • Bescherming tegen straling

Vaardigheden

 • Risicoanalyses uitvoeren
 • Stralingsniveau controleren
 • Strategieën voor nucleaire noodsituaties ontwerpen
 • Veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen
 • Advies geven over verontreinigingspreventie
 • Persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Blootstelling aan straling berekenen
 • Naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren
 • Reageren op nucleaire noodsituaties
 • Systemen voor kernenergiecentrales controleren
 • Medewerkers inlichten over bescherming tegen straling
 • Strategieën voor bescherming tegen straling ontwikkelen
 • Beschermingsprocedures tegen straling toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

naleving van het overheidsbeleid inspecteren verontreiniging vermijden besmettingen beoordelen verontreiniging onderzoeken veiligheidsstrategieën testen naleving van richtlijnen voor gevaarlijk afval controleren vervuiling onderzoeken wetgeving inzake verontreiniging voorschriften over blootstelling aan besmetting verwijdering van radioactieve stoffen controleren