Beroep medewerker spa

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel
 • Realistisch / Ondernemend
 • Ondernemend / Realistisch

Kennis

 • Soorten wellnesscentra
 • Kwaliteitsstandaarden
 • Wellnessproducten

Vaardigheden

 • Klanttevredenheid garanderen
 • Goederen bestellen
 • Gasten inchecken
 • Voorraadniveaus bewaken
 • Klachten van klanten afhandelen
 • Schoonmaakmateriaal onderhouden
 • Hygiëne waarborgen
 • Zorgen voor voorzieningen ter plaatse
 • Zich aan persoonlijke hygiënische normen houden tijdens het schoonmaken
 • Gasten begroeten
 • Klantenservice verlenen
 • Betalingen verwerken
 • Gangen van gebouwen reinigen
 • Producten verkopen
 • Diensten verkopen

Optionele kennis en vaardigheden

toezicht houden op het onderhoud in wellnesscentra verkoopverslagen opstellen ondernemingsbeleid nazorgdiensten aan klanten bieden afval verwijderen vooruitgang naar streefdoelen analyseren voorraad van sanitaire voorzieningen aanvullen hygiëne van de werkruimte onderhouden antwoord geven op vragen van klanten gezondheid en veiligheid van personeel garanderen persoonlijk beschermingsmateriaal marketingstrategieën implementeren stukken verzamelen voor wasdienst gezondheid en veiligheid van klanten garanderen temperatuur regelen diensten in wellnesscentra plannen infecties in de instelling beheersen naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen gasten bij hun vertrek helpen wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne