Beroep medewerker spa

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Types of spa
 • Quality standards
 • Spa products

Vaardigheden

 • Guarantee customer satisfaction
 • Order supplies
 • Check in guests
 • Monitor stock level
 • Handle customer complaints
 • Maintain cleaning equipment
 • Ensure sanitation
 • Organise on-site amenities
 • Maintain personal hygiene standards when cleaning
 • Greet guests
 • Maintain customer service
 • Process payments
 • Clean building floors
 • Sell products
 • Sell services

Optionele kennis en vaardigheden

toezicht houden op het onderhoud in wellnesscentra verkoopverslagen opstellen ondernemingsbeleid nazorgdiensten aan klanten bieden afval verwijderen vooruitgang naar streefdoelen analyseren voorraad van sanitaire voorzieningen aanvullen hygiëne van de werkruimte onderhouden antwoord geven op vragen van klanten gezondheid en veiligheid van personeel garanderen persoonlijk beschermingsmateriaal marketingstrategieën implementeren stukken verzamelen voor wasdienst gezondheid en veiligheid van klanten garanderen temperatuur regelen diensten in wellnesscentra plannen infecties in de instelling beheersen naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen gasten bij hun vertrek helpen wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne

Loopbaanperspectief

Het beroep medewerker spa behoort tot de beroepsgroep Kappers en schoonheidsspecialisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243500  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202414200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  laag