Beroep medewerker slachtofferhulp

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Sociale werktheorie
 • Ondernemingsbeleid
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Crisisinterventie
 • Sociale wetenschappen

Vaardigheden

 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Rekening houden met de sociale invloed van acties op gebruikers van diensten
 • Wetgeving transparant maken voor gebruikers van sociale diensten
 • Conflicten hanteren
 • Onderhandelen met gebruikers van sociale diensten
 • Problemen kritisch behandelen
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Actief luisteren
 • Nadenken over praktijken
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten
 • Sociale crisissen beheersen
 • Empathisch zijn
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Steun bieden aan slachtoffers
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Socialedienstverleningsprocedures plannen
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Gebruikers van sociale diensten sterker maken
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Sociale problemen voorkomen
 • Jonge slachtoffers ondersteunen
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Sociale verandering promoten
 • Activiteiten delegeren
 • Slachtoffers van mensenrechtenschendingen ondersteunen
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Sociale begeleiding bieden
 • Stress in organisaties beheersen
 • Integratie bevorderen
 • Werken met gemeenschappen
 • Professionele identiteit ontwikkelen in sociaal werk
 • Stressbestendig zijn
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Crisisinterventie toepassen
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Sociale werkpakketten regelen
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Antionderdrukkingspraktijken toepassen
 • Werken in partnerschap met gebruikers van sociale diensten
 • Casemanagement toepassen
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten

Optionele kennis en vaardigheden

vrijwilligers ondersteunen rechten van slachtoffers van misdaden jongeren voorbereiden op de volwassenheid psychologische ontwikkeling van jongeren strategieën voor het omgaan met gevallen van seksueel geweld bescherming van jonge personen promoten programma's voor humanitaire hulp beheren ontwikkeling van de jeugd beoordelen wettelijke vergoeding voor slachtoffers van misdaden actoren in humanitaire hulpverlening werken aan de gevolgen van mishandeling kinderen ondersteunen die een trauma hebben ervaren strafrecht positieve instelling van jongeren ondersteunen behoeften van slachtoffers van misdaden