Beroep Medewerker salarisadministratie

 • Shutterstock.com
  Medewerker salarisadministratie

De loonadministratie beheert de urenstaten en de loonstrookjes van de werknemers. Zij zorgen ervoor dat de informatie daarvan correct is. Medewerkers van de loonadministratie controleren overuren, ziektedagen en vakantie. Zij verdelen de loonstrookjes.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Ondernemend

Taken medewerker salarisadministratie

 • Stelt gegevens samen over arbeidstijd, productie en salaris op basis van tijdschrijfformulieren en andere documenten.
 • Verifieert, berekent en actualiseert salarisinformatie, zoals aanwezigheid, gewerkte uren, overwerk, onregelmatigheidstoeslagen, commissies, salarisverhogingen en aanpassingen en verwerkt deze in de salarisadministratie.
 • Actualiseert personeelsgegevens, zoals nieuw personeel, vrijstellingen, transfers en ontslag en verwerkt deze in de salarisadministratie.
 • Berekent en verzendt arbeidslonen, toeslagen, inhoudingen en vrijwillige bijdragen.
 • Verwerkt vergoedingen omtrent vakantie/verlofdagen, ziekte, zwangerschapsverlof en gemaakte onkosten.
 • Maakt en verstrekt loonstroken, jaaropgaven, heffingsoverzichten etc., conform vastgestelde formats.
 • Verzorgt de betalingen voor sociale voorzieningen.
 • Controleert salarisinformatie op discrepanties en voert bijstellingen door.
 • Verzorgt en registreert salarisaanpassingen als gevolg van eerder gemaakte fouten of verhogingen met terugwerkende kracht.
 • Verschaft informatie en alle benodigde documentatie aan medewerkers en werkgever met betrekking tot salarisgegevens, belastingafdracht en secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Houdt zichzelf op de hoogte omtrent veranderingen in belastingen en wetgeving die betrekking hebben op het proces van salarisadministratie.

Gerelateerde beroepen kantoorpersoneel

 • Administratief medewerker personeelszaken
 • Administratief medewerker secretariaat
 • Administratief medewerker, anders
 • Archief medewerker
 • Codeer medewerker
 • Hoofd afdeling administratie
 • Inkoopmedewerker
 • Marketing medewerker
 • Medewerker bestellingen
 • Medewerker betalingen, facturist
 • Medewerker bevrachting
 • Medewerker boekhouding
 • Medewerker facturering
 • Medewerker hypotheken
 • Medewerker kredietverlening
 • Medewerker makelaardij
 • Medewerker nieuwe klanten
 • Medewerker order planning
 • Medewerker productieplanning
 • Medewerker verzekeringen
 • Medewerker voor hulp bij invullen formulieren
 • Statistisch medewerker
 • Teamleider administratief medewerkers
 • Verkoopmedewerker binnendienst
 • Voorraadadministrateur
 • Weger
 • Werkvoorbereider materialen

Loopbaanperspectief

Het beroep Medewerker salarisadministratie behoort tot de beroepsgroep Boekhoudkundig medewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202423500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202426800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld