Beroep medewerker residentiële jeugdhulp

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Sociaal

Kennis

 • Klantendiensten
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Psychologische ontwikkeling van jongeren
 • Ondernemingsbeleid
 • Sociale wetenschappen
 • Sociale rechtvaardigheid

Vaardigheden

 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Vertrouwen van gebruikers van diensten behouden
 • Stressbestendig zijn
 • Risicobeoordeling uitvoeren van gebruikers van sociale diensten
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Gebruikers van sociale diensten stimuleren hun onafhankelijkheid te bewaren in dagelijkse activiteiten
 • Wetgeving inzake sociale diensten naleven
 • Sociale begeleiding bieden
 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het gebruik van technologische hulpmiddelen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Werken met gemeenschappen
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Benadeelde of misbruikte gebruikers van sociale diensten ondersteunen
 • Positieve instelling van jongeren ondersteunen
 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Gebruikers van sociale diensten met specifieke communicatiebehoeften ondersteunen
 • Gebruikers van sociale diensten ondersteunen bij het beheer van vaardigheden
 • Gebruikers van sociale diensten helpen bij het formuleren van klachten
 • Positieve instelling van gebruikers van sociale diensten ondersteunen
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Privacy van gebruikers van diensten bewaren
 • Integratie bevorderen
 • Sociale problemen voorkomen
 • Empathisch zijn
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Bescherming van jonge personen promoten
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Gebruikers van diensten verwijzen naar gemeenschapsmiddelen
 • Ontwikkeling van de jeugd beoordelen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Gezondheid van gebruikers van een dienst controleren
 • Jongeren voorbereiden op de volwassenheid
 • Gebruikers van sociale dienstverlening met lichamelijke handicaps helpen
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Activiteiten delegeren
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Conflicten hanteren
 • Personen met een handicap helpen om deel te nemen aan gemeenschapsactiviteiten
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Sociale verandering promoten
 • Actief luisteren
 • Stress in organisaties beheersen
 • Sociale crisissen beheersen

Loopbaanperspectief

Het beroep medewerker residentiële jeugdhulp behoort tot de beroepsgroep Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202444600  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202427000  laag
verwachte baanopeningen tot 202471500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog