Beroep medewerker residentiële jeugdhulp

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Sociaal

Kennis

 • Klantendiensten
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Psychologische ontwikkeling van jongeren
 • Ondernemingsbeleid
 • Sociale wetenschappen
 • Sociale rechtvaardigheid

Vaardigheden

 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Vertrouwen van gebruikers van diensten behouden
 • Stressbestendig zijn
 • Risicobeoordeling uitvoeren van gebruikers van sociale diensten
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Gebruikers van sociale diensten stimuleren hun onafhankelijkheid te bewaren in dagelijkse activiteiten
 • Wetgeving inzake sociale diensten naleven
 • Sociale begeleiding bieden
 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het gebruik van technologische hulpmiddelen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Werken met gemeenschappen
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Benadeelde of misbruikte gebruikers van sociale diensten ondersteunen
 • Positieve instelling van jongeren ondersteunen
 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Gebruikers van sociale diensten met specifieke communicatiebehoeften ondersteunen
 • Gebruikers van sociale diensten ondersteunen bij het beheer van vaardigheden
 • Gebruikers van sociale diensten helpen bij het formuleren van klachten
 • Positieve instelling van gebruikers van sociale diensten ondersteunen
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Privacy van gebruikers van diensten bewaren
 • Integratie bevorderen
 • Sociale problemen voorkomen
 • Empathisch zijn
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Bescherming van jonge personen promoten
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Gebruikers van diensten verwijzen naar gemeenschapsmiddelen
 • Ontwikkeling van de jeugd beoordelen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Gezondheid van gebruikers van een dienst controleren
 • Jongeren voorbereiden op de volwassenheid
 • Gebruikers van sociale dienstverlening met lichamelijke handicaps helpen
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Activiteiten delegeren
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Conflicten hanteren
 • Personen met een handicap helpen om deel te nemen aan gemeenschapsactiviteiten
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Sociale verandering promoten
 • Actief luisteren
 • Stress in organisaties beheersen
 • Sociale crisissen beheersen