Beroep medewerker politieke zaken

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Medewerker politieke zaken: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beleidsontwikkeling buitenlandse zaken

  De ontwikkelingsprocessen van het beleid inzake buitenlandse zaken, zoals relevante onderzoeksmethoden, relevante wetgeving en activiteiten op het gebied van buitenlandse zaken.

 • Buitenlandse zaken

  De activiteiten van een ministerie of afdeling voor buitenlandse zaken van een regering of overheidsinstantie en de daarvoor geldende regelgeving.

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

Vaardigheden

 • Advies geven over buitenlands beleid

  Aan overheden of andere publieke organisaties advies geven over de ontwikkeling en implementatie van beleid op het gebied van buitenlandse zaken.

 • Buitenlands beleid analyseren

  Het bestaande beleid voor de behandeling van buitenlandse zaken binnen een regering of een openbare organisatie analyseren om deze te evalueren en op zoek te gaan naar verbeteringen.

 • Situatieschetsen schrijven

  Rapporten schrijven in overeenstemming met de specificaties en voorschriften van een organisatie over de situatie waarop gerapporteerd moet worden, zoals de status van een onderzoek, van vergaarde informatie of van missies en operaties.

 • Advies geven over wetgevingsbesluiten

  Staatsambtenaren tijdens een legislatuur advies geven over nieuwe wetsvoorstellen en de behandeling van wetsartikelen.

 • Advies geven over risicobeheer

  Advies verstrekken over risicobeheerbeleid en preventiestrategieën en de uitvoering daarvan, met aandacht voor de verschillende soorten risico’s voor een specifieke organisatie.

 • Advies geven over conflictbeheersing

  Private of publieke organisaties adviseren over het toezicht op mogelijke conflictrisico’s en de ontwikkeling, en over methoden voor de oplossing van conflicten die specifiek zijn voor de geïdentificeerde conflicten.

 • Toezicht houden op politieke conflicten

  Toezicht houden op de mogelijkheid en de ontwikkeling van politieke conflicten in specifieke contexten, zoals in of tussen politieke partijen, regeringen of tussen verschillende landen, alsook het in kaart brengen van het potentiële effect ervan op overheidsoperaties en de openbare veiligheid.

Optionele kennis en vaardigheden

gevaren voor de veiligheid vaststellen risicofactoren inschatten nieuwe ontwikkelingen in het buitenland observeren conflicten hanteren internationaal recht rapporten presenteren wetenschappelijke onderzoeksmethodologie operationele communicatie onderhouden relaties met overheidsinstellingen onderhouden conflictbeheersing toepassen politieke onderhandelingen uitvoeren gevaar in risicogebieden inschatten mogelijke bedreigingen van de nationale veiligheid analyseren samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen diplomatieke beginselen internationale samenwerkingsstrategieën ontwikkelen intercultureel bewustzijn tonen

Loopbaanperspectief

Het beroep medewerker politieke zaken behoort tot de beroepsgroep Beleidsadviseurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20249500  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB